Let op! Geld lenen kost geld
Nieuwsbericht van:

Flitskrediet verder onder druk

Ook maximum rente bij buitenlands flitskrediet

Het ministerie van Financiën is al tijden bezig om het flitskrediet van de Nederlandse kredietmarkt te weren. Vanuit Nederland was het aanbieden van die kredieten al onmogelijk gemaakt. Met de "Regeling aanpak flitskrediet" die het Ministerie van Financiën ter consultatie heeft voorgelegd, wordt een volgende stap gezet. Deze regeling voorziet erin dat het ook voor aanbieders uit het buitenland onmogelijk wordt om een hogere kredietvergoeding in rekening te brengen dan in Nederland is toegestaan op grond van het Besluit kredietvergoeding (de wettelijke rente verhoogd met twaalf procent).

Tekenen contract van een lening

Wat is een flitskrediet?

Flitskredieten zijn kortlopende leningen van een paar honderd tot maximaal een paar duizend euro die tegen een hele hoge rente en meestal ook nog hoge extra kosten worden aangeboden. Deze leningen worden in de meeste gevallen afgesloten door financieel kwetsbare consumenten die snel wat geld nodig hebben en die voor normale kredieten niet in aanmerking komen.

Kredietverstrekkers vluchten naar buitenland

De overheid en toezichthouders (AFM) zijn al sinds 2011 bezig om flitskredieten van de Nederlandse markt te weren. Het flitskrediet valt sinds 2011 onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In dat jaar werd ook de maximale kredietvergoeding van toepassing. Dat houdt in dat de maximale rente die kredietverstrekkers aan consumenten mogen vragen voor een lening bestaat uit de wettelijke rente verhoogd met twaalf procent. De wettelijke rente is momenteel 2% dus de maximale kredietvergoeding is momenteel 14%. Deze maximale rente is veel hoger dan de rentes die op gewone leningen momenteel gevraagd wordt.

Met deze maximale vergoeding is het voor kredietverstrekkers niet aantrekkelijk om kleine kredieten aan te bieden waardoor veel aanbieders van flitskredieten een paar jaar geleden hun activiteiten gestaakt hebben. In de laatste jaren blijkt dat consumenten toch weer worden benaderd voor het afsluiten van een flitskrediet. Nu door bedrijven die gevestigd zijn buiten Nederland en die via internet Nederlandse consumenten benaderen. Soms gaat het om dezelfde kredietverstrekkers die eerder al in Nederland zelf actief waren. Met de huidige regels vallen deze buitenlandse aanbieders niet onder de Nederlandse vergunningplicht en kunnen ze dus de regels omzeilen.

Regeling aanpak flitskrediet

De Regeling aanpak flitskrediet biedt een oplossing tegen deze "sluiproute". De Regeling voorziet erin dat kredietaanbieders die via internet (flits)kredieten aanbieden aan Nederlandse consumenten ook moeten voldoen aan het maximumale kredietvergoeding, ongeacht in welke lidstaat de kredietaanbieder is gevestigd.

Voordat deze Regeling ingevoerd kan worden moeten nog een aantal stappen gezet worden. Maar duidelijk is dat de overheid en toezichthouders weer een stap dichter bij het werkelijk uitroeien van het flitskrediet zijn.

Maximale lening berekenen
Lening.nl maakt gebruik van cookies.