Geld lenen kost geld

Duurste leningen weer duurder

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Duurste leningen weer duurder

De maximale kredietrente is per 1 januari 2023 verhoogd. Daardoor hebben geldverstrekkers de ruimte om de duurste leningen nog wat duurder te maken.

Maximale rente

Er is een limiet aan de rente die banken in rekening mogen brengen aan consumenten. Zo zorgt de overheid ervoor dat er geen woekerrentes kunnen ontstaan, waarmee geldschieters wanhopige mensen kunnen uitmelken.

Gekoppeld aan wettelijke rente

Die maximale kredietvergoeding is gekoppeld aan de wettelijke rente. Dat is het percentage rente dat een schuldeiser mag rekenen bij een betalingsachterstand. Denk daarbij aan het te laat betalen van een factuur, de rente die dan in rekening gebracht mag worden is beperkt tot:

  • wettelijke rente voor handelstransacties – die staat op dit moment op 12%
  • wettelijke rente voor niet-handelstransacties – sinds 1 januari 2023 4% (was 2%)

Opslag voor leenrente

Voor leningen geldt dat banken een opslag bovenop de wettelijke rente mogen doen. Die opslag staat sinds augustus 2020 op 8%, nadat deze jarenlang 12% is geweest. Die verlaging in 2020 had te maken met de coronacrisis: om mensen die het daardoor inkomenstechnisch moeilijk hadden enigszins te beschermen tegen hoge rentes.

Deze lagere opslag was tijdelijk bedoeld, maar lijkt inmiddels permanent te zijn geworden.

Hoogste kredietvergoeding van 10% naar 12%

De optelling van de oude wettelijke rente van 2% plus de opslag van 8% kwam uit op een maximale kredietvergoeding van 10%. Met de verhoging van de wettelijke rente naar 4% komt deze vanaf 1 januari 2023 uit op 12%.

Niet te zien bij persoonlijke lening…

Deze verhoging van de maximale rente zal niet direct terug te zien zijn in de rente voor persoonlijke leningen. Deze leenrente ligt doorgaans ruim beneden het maximum dat banken in rekening mogen brengen.

… wel bij rood staan, betalen in termijnen en creditcard kredieten

Waar de maximale kredietvergoeding vaak wel te vinden is:

  • bij rood staan op de betaalrekening
  • bij betalen in termijnen (gespreid betalen)
  • bij creditcard kredieten

De kans is groot dat daar de rentes aangepast zijn of binnenkort aangepast worden naar de 12% of net daaronder. Wat je vaak ziet is een rente van 11.9%.

Rabo Kort Roodstaan

Zo zien we bij de Rabobank bij Rabo Kort Roodstaan letterlijk als toelichting:

“De debetrente is altijd 0,1 procentpunt lager dan de maximale kredietvergoeding. De maximale kredietvergoeding is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties vermeerderd met het maximale aantal procentpunten zoals opgenomen in het Besluit Kredietvergoeding, of daarvoor in de plaats tredende regelgeving. Dit betekent dat de debetrente zo hoog is als is toegestaan volgens de wet verminderd met 0,1 procentpunt.”

Overigens staat de debetrente in hun tabel op dit moment nog op 9,9%, maar dat gaat ongetwijfeld snel veranderen.

Persoonlijke lening veel goedkoper

Kijk je naar de rentes voor persoonlijke leningen, dan heb je al snel in beeld dat je via die weg veel goedkoper geld kunt lenen dan via rood staan, gespreid betalen of een creditcard. Een PL sluit je alleen niet voor een paar honderd euro af, vaak hebben die een minimum bedrag van € 5.000.

Vergelijk persoonlijke leningen

Openstaande bedragen bij elkaar nemen

Heb je verschillende openstaande bedragen met roodstaan op een betaalrekening, gespreide betaling en misschien een creditcard? Dan kan het een heel goed idee zijn om die bedragen bij elkaar te vegen en er één PL voor af te sluiten.

Overschot direct weer aflossen

Zelfs als het totaalbedrag lager is dan € 5.000 kan dat een oplossing zijn: wat er overblijft na het aflossen van alle openstaande schulden los je gewoon meteen weer af op de PL. Houd daarvoor wel in de gaten dat het extra aflossen op de lening zonder boete kan – er zijn ook leningen waarbij je daarvoor kosten betaalt.

Eerder klaar met aflossen lening

Ook goed om te beseffen: het maandbedrag van de PL wordt gebaseerd op het in eerste instantie geleende bedrag. Extra aflossingen maken de maandlast niet lager, ze verkorten de looptijd. Je bent dan dus eerder klaar met aflossen.