Geld lenen kost geld

Pas op voor de inflatie!

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Pas op voor de inflatie!

Stijgende prijzen kunnen problemen veroorzaken

Het zal toch inmiddels wel bij iedereen bekend zijn: we zitten in een periode van torenhoge inflatie. De prijzen zijn in een hoog tempo gestegen, waardoor het leven simpelweg duurder is geworden. Het begon met de energieprijzen en is inmiddels doorgedrongen in de prijzen van zo ongeveer alles waar we geld aan uitgeven.

Leennormen zijn al aangescherpt

Het duurder wordende leven heeft invloed op de ruimte die we hebben om geld te lenen. Dat is ook al verwerkt in nieuwe leennormen: de maximale lening die je kunt afsluiten is omlaag gegaan omdat de kosten van levensonderhoud gestegen zijn.

Maximale lening berekenen

Nog steeds oppassen

Toch vind ik een waarschuwing op z’n plaats. De fors hogere prijzen brengen steeds meer mensen in de financiëe problemen. Je kunt geen nieuwssite openen zonder dat er berichten langsvliegen over de inflatie en het effect daarvan. Effect op veel meer mensen dan we nu in de gaten hebben.

Armoede die we nog niet zien

Een voorbeeld: de column van econoom Piet Rietman: Stille armoede: je wordt armer, maar de cijfers laten dat nog niet zien. Het gaat daarin niet over ‘stille armoede’ zoals we die meestal bedoelen – het feit dat er veel armoede is die we niet zien omdat het achter gesloten deuren blijft. De mensen waar het om gaat weten het dan maar al te goed, maar verbergen het voor de buitenwereld. In deze column gaat het Piet om armoede die we zelf nog niet zien. Omdat de economische cijfers nog op peil zijn.

Wees voorzichtig met je geld

Ik zou willen zeggen: wees voorzichtig met je geld. Houd goed in de gaten dat de maandelijkse uitgaven aan boodschappen stijgen, en je dus minder overhoudt voor andere dingen. Ga er niet te snel vanuit dat het maar tijdelijk is. En ga je zéker niet in de schulden steken om het gat op te vullen.

Geen geld lenen om maandbudget op te vullen

Want: wie moeite heeft om rond te komen zal misschien geneigd zijn geld te willen lenen. Dat geeft lucht in het financiëe plaatje, een tijdelijke oplossing van het probleem. Een lening afsluiten is echter niet de juiste oplossing voor het opvullen van een gat in het maandelijkse budget. De lening moet immers ook afgelost worden: het te betalen maandbedrag zorgt juist voor een toename van de vaste lasten.

Heb je echt ruimte voor leninglasten?

Dus zélfs als je volgens de nieuwe, strengere leennormen nu een behoorlijke lening kunt afsluiten: doe dat alléén als je écht de ruimte hebt om de maandlasten daarvan te dragen. Oók als de prijzen nog wat verder stijgen.