geld lenen kost geld
Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Lening bij overlijden

Je denkt er ongetwijfeld niet graag over na, maar er is altijd een kans dat je komt te overlijden tijdens de looptijd van jouw lening. Wat gebeurt er dan met het bedrag dat nog afbetaald moet worden? Draaien jouw nabestaanden daarvoor op?

Openstaande schuld, wie gaat dat betalen?

Als iemand komt te overlijden gaan het vermogen over naar de nabestaanden. Vermogen, dat gaat niet alleen om tegoeden – ook schulden horen daarbij. Ook de openstaande schulden gaan dus over naar de nabestaanden. Zij moeten ervoor zorgen dat die worden afgelost.

In principe naar de nabestaanden

Een lening die nog niet helemaal is afbetaald is een openstaande schuld. Die gaat dus in principe over naar de nabestaanden als je komt te overlijden. Dat kan een nare verrassing zijn als zij niet op de hoogte waren van de lening.

Negatieve nalatenschap

De openstaande lening kan er zelfs voor zorgen dat er sprake is van een negatieve nalatenschap: er is minder aan spaargeld en andere bezittingen met waarde dan het bedrag dat afbetaald moet worden.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als de nabestaanden dat weten, dan kunnen ze de nalatenschap bewust ‘beneficiair aanvaarden’. Dat betekent dat ze zeggen: ik wil het alleen hebben als het saldo positief is. Zo kunnen nabestaanden voorkomen dat ze onverwacht opgezadeld worden met het afbetalen van grote schulden.

Erfenis verwerpen

Weten ze zeker dat de erfenis negatief uitpakt, dan kunnen ze er ook voor kiezen om die direct te verwerpen. Ze krijgen dan niets, maar hoeven niet op te draaien voor de openstaande schulden.

Hoe werkt dat, beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Voor het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis moet een nabestaande wel een verklaring afleggen bij de rechtbank. Dat is niet gratis: er moeten kosten (griffierecht) betaald worden aan de rechtbank – op dit moment (2022) zijn die € 134 euro.

Kwijtschelding door de bank

Sommige banken hebben in de voorwaarden van hun leningen staan dat deze automatisch kwijtgescholden worden bij overlijden van de kredietnemer. Dat is prettig: je weet dan dat jouw nabestaanden geen last krijgen van jouw lening.

Voorwaarden voor kwijtschelden lening

Let daarbij wel even goed op de voorwaarden die horen bij de kwijtschelding, er kan bijvoorbeeld een maximale leeftijd gelden.

Risico van overlijden verzekeren

Sluit je een lening af bij een kredietverstrekker die de schuld niet kwijtscheldt bij overlijden? Dan kun je ervoor kiezen om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten die meeloopt met de lening. Zo zorg je ervoor dat de uitkering van de verzekering de openstaande schuld compenseert in de erfenis.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Je kiest dan voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering met een dalingspercentage dat zo dicht mogelijk bij de rente op de lening ligt. Bij overlijden ligt de uitkering dan ook in de buurt van de openstaande schuld en kan die met het uitgekeerde bedrag afgelost worden.

 Anneke Ranzato-Versloot
Anneke Ranzato-Versloot

Na haar studie aan de Academie voor Bank & Financiën werd Anneke (1970) financieel adviseur. Sinds 2007 schrijft ze veel over geldzaken, o.a. hier op Lening.nl.

Bereken en vergelijk

Kwijtschelden lening bij overlijden
Gerelateerde lening berichten aan...

Lening bij overlijden

Lening aflossen of sparen?

Je hebt een lening lopen en krijgt opeens geld tot je beschikking. Wat kun je beter doen: extra aflossen of het geld op je spaarrekening zetten?

Duurste leningen weer duurder

De maximale kredietvergoeding is per 1 januari 2023 hoger geworden: van 10% naar 12%. De duurste leningen mogen dus nog wat duurder worden.

Kosten voor lening verboden!

Zoek je een lening? Goed om te weten: het is verboden om voor het afsluiten van een lening kosten in rekening te brengen. Lees er alles over!

Lenen om te beleggen

Beleggen met geleend geld: je kunt er grote winst mee maken – maar met een flink risico. Weet wat je doet als je wilt lenen om te beleggen!