Geld lenen kost geld

Lening voor een restschuld?

Vraag:

Ik heb mijn huis met verlies verkocht. Hoe financier ik de restschuld?

Antwoord:

Een huis onder water, het komt vaak voor. De hypotheek is hoger dan de prijs die op dit moment voor het huis te krijgen is. Verkoop je de woning nu? Dan is een restschuld het logische gevolg. Die restschuld moet – tenzij hij kwijtgescholden wordt door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – wel terugbetaald worden. Hoe kun je zo’n restschuld nu het beste financieren?

Aankoop ander huis

Koop je direct een ander huis? Dan is het misschien mogelijk om de restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek. Dat is zeker het onderzoeken waard, al lukt het lang niet altijd. NHG geeft de ruimte in haar normen. Sommige banken gaan daarin mee, andere niet. Er zijn ook banken die mogelijkheden bieden buiten NHG. Meestal ben je dan wel afhankelijk van de bank waar je vorige hypotheek liep. Slechts een enkele bank wil een restschuld meefinancieren die niet oorspronkelijk daar liep. Tot slot zijn er banken die helemaal niets doen met restschulden.

Kortom: het meefinancieren van een restschuld in een nieuwe hypotheek behoort in theorie tot de mogelijkheden. In de praktijk lukt het vaak niet.

Consumptief financieren

De andere mogelijkheid is dan om de restschuld te financieren met een consumptief krediet. Een persoonlijke lening, of een doorlopend krediet. Dit zijn ook de opties voor mensen die na de verkoop met verlies geen ander huis kopen. Beide leenvormen zijn mogelijk voor het financieren van een restschuld. Het maakt immers op zich niet uit waar je het geleende geld aan uitgeeft.

Fiscaal voordeel

Wie een lening afsluit voor het terugbetalen van restschuld wordt geholpen door de fiscus. De rente die je betaalt over de lening is fiscaal aftrekbaar. Er is een speciale regeling ingevoerd waardoor de rente onder de hypotheekrenteaftrek. Dat zou normaal niet het geval zijn: het geld is niet gebruikt voor het aankopen, verbeteren of onderhouden van de eigen woning. De regeling is wel tijdelijk: je kunt er gebruik van maken als je een restschuld hebt die ontstaat vóór 1 januari 2018. De rente over de lening voor de restschuld is dan 10 jaar lang aftrekbaar.

Aan de lening worden niet dezelfde eisen gesteld als voor de hypotheekrenteaftrek. Er hoeft geen vast aflossingsschema te zijn, waarmee de lening in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair wordt afgelost. Zelfs een aflossingsvrije lening levert renteaftrek op. De kans dat een bank die wil verstrekken is echter niet zo groot.

Persoonlijke lening

De meest voor de hand liggende leenvorm voor de restschuld is een persoonlijke lening met een looptijd van 10 jaar. Dan wordt de lening binnen de termijn voor de renteaftrek afgelost. Je betaalt elke maand een vast bedrag, waarvan een deel gebruikt wordt voor rentebetaling en de rest wordt afgelost op de schuld. Door dit systeem zijn de netto lasten in het begin veel lager dan aan het eind van de looptijd: het belastingvoordeel gaat alleen over het rentebedrag.

Doorlopend krediet

Doordat er geen aflossingsschema nodig is, kan een doorlopend krediet ook gebruikt worden voor het aflossen van een restschuld. Daarbij is het wel van belang om de lening fiscaal zuiver te houden. De rente is immers alléén aftrekbaar voor geld dat is uitgegeven aan de restschuld. Bij een doorlopend krediet heb je de mogelijkheid om afgeloste bedragen weer opnieuw op te nemen. Dat is hier alleen niet verstandig, omdat het dan erg ingewikkeld wordt om uit te rekenen welk rentebedrag aftrekbaar is.

Wat is beter?

Een voordeel van het doorlopend krediet boven de persoonlijke lening is dat je zonder problemen extra kunt aflossen. Bij een persoonlijke lening kan het zo zijn dat er dan een boete in rekening gebracht wordt. Bovendien ligt de rente over een persoonlijke lening hoger dan op een doorlopend krediet. Aan de andere kant: bij de persoonlijke lening ligt de rente wel voor de hele looptijd vast, terwijl het doorlopend krediet een variabele rente heeft. Die kan dus in de loop van de tijd stijgen. Daardoor weet je niet exact wanneer het krediet helemaal is afgelost.

De beste keuze is niet zomaar aan te wijzen. Die is helemaal afhankelijk van jouw wensen en voorkeuren. Wat vind je belangrijker?

Bereken hoeveel je kunt lenen voor het aflossen van je restschuld
Meer veelgestelde vragen over lenen