Geld lenen kost geld

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Finckers

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht je voorafgaand aan de totstandkoming van een financiëe overeenkomst onderstaande informatie te geven.

Naam en Adres

Finckers
Gorterplaats 26A,
6531 HZ Nijmegen
www.Lening.com

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiëe Markten onder nummer 12047091.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Spaarrekeningen
  • Persoonlijke lening
  • Doorlopend krediet

Voor advies kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Twijfel je over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die je ondervindt door de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering of lening.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren te kiezen voor de financiëe producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Klachten

Als je niet tevreden bent over Lening.com, kun je een klacht indienen door het formulier op onze website in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht is opgelost of als je klacht nog steeds niet is opgelost, dan kun je contact opnemen met: Klachteninstituut Financiëe Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiëe producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Lening.com streeft ernaar om een zo volledig mogelijke vergelijking aan te bieden. Wij hebben op dit moment niet met alle aanbieders een samenwerking. Aanbieders waar wij wel de tarieven van ontvangen maar geen directe samenwerking mee hebben, worden wel meegenomen in de vergelijking.

Wijze van beloning

Voor elk product dat wordt afgesloten, ontvangt Lening.com een doorlopende of eenmalige provisie van de aanbieder. De precieze hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.