Geld lenen kost geld

ABN Amro Lening

Bespaar ruim €700 Vergelijk 10+ kredietverstrekkers
Wat is je leendoel?
€1.000 €75.000

Een ABN Amro Lening is een financieringsoptie voor consumenten die zoeken naar een voordelig en flexibel krediet. ABN Amro Bank NV staat bekend om haar transparante en betrouwbare service bij het verstrekken van verschillende soorten leningen, zoals een persoonlijke lening, zakelijke lening of hypotheek. Hierbij richten zij zich op gunstige voorwaarden zoals lage rentetarieven, een persoonlijke aflossingsstructuur en heldere communicatie over de looptijd en totale kosten van de lening.

Bij het aanvragen van een lening bij de ABN Amro zijn er duidelijk omschreven voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals een regelmatig inkomen en een positieve kredietwaardigheidsbeoordeling.

Voor een precieze berekening van de maandelijkse aflossing en de rente kunt u gebruik maken van de tools op deze pagina. Zo kunt u door middel van de leencalculator snel inzicht krijgen in de maandlasten en totale kosten van een lening. Dit is gebaseerd op de actuele rentestanden en uw persoonlijke financiële situatie.

In de praktijk kan het goedkeuringsproces van een ABN Amro lening variëren van enkele dagen tot weken, afhankelijk van de specifieke situatie van de aanvrager en de volledigheid van de benodigde documentatie. Wat u maximaal kunt lenen, wordt eveneens bepaald door uw financiële situatie, waarbij inkomen en vaste lasten een rol spelen bij de berekening van uw maximale leenbedrag.

ABN Amro biedt ook de mogelijkheid om bestaande leningen over te sluiten naar de bank, waarbij men tracht de lening onder betere condities voort te zetten. Dit kan potentieel leiden tot een lagere rente en/of gunstigere aflossingsvoorwaarden.

De concrete stappen voor het aanvragen van een lening en de specifieke benodigde documenten zullen hieronder gedetailleerd worden besproken.

Wat voor soort lening wilt u aanvragen bij ABN Amro?

Overzicht Persoonlijke Lening

Leenbedrag 3 maanden
€ 5.000 12.40% Bekijken
€ 7.500 11.90% Bekijken
€ 10.000 9.60% Bekijken
€ 15.000 8.20% Bekijken
€ 25.000 8.10% Bekijken
€ 50.000 7.50% Bekijken
Aanvragen kan al vanaf € 5.000

Wat zijn de kenmerken van een ABN Amro Lening?

De kenmerken van een ABN Amro Lening zijn:

 • U kunt vanaf € 5.000 tot en met € 75.000 lenen
 • De rente van de Persoonlijke Lening staat vast
 • Extra aflossen kost u niets

Wat zijn de voorwaarden van een ABN Amro Lening?

De voorwaarden van een ABN Amro lening zijn:

 1. Definitie en Betalingsstructuur: Een persoonlijke lening bij ABN Amro is een aflopend krediet waarbij u maandelijks een vast bedrag betaalt, bestaande uit aflossing en rente. De rentevoet verandert niet tijdens de looptijd.
 2. Uitbetaling van de Lening: Het leenbedrag wordt in één keer op uw rekening gestort. Als de lening bedoeld is om een andere lening af te lossen, kan het direct naar de andere kredietverstrekker worden overgemaakt.
 3. Betalingen: U betaalt elke maand hetzelfde bedrag. Bij betalingsachterstand geldt dezelfde rente als vertragingsvergoeding tot het volledige bedrag is voldaan.
 4. Vervroegde Terugbetaling: U kunt altijd het gehele geleende bedrag of een deel ervan zonder extra kosten terugbetalen. Extra aflossingen verminderen de totale rentebetalingen over de looptijd van de lening.
 5. Informatie-eisen tijdens de Lening: De bank kan tijdens de looptijd extra informatie opvragen om te controleren of de lening nog past bij uw financiële situatie.
 6. Wat gebeurt er bij Overlijden: Als de lener overlijdt, moet de lening door de erfgenamen worden terugbetaald.
 7. Volledige Terugbetaling onder Specifieke Voorwaarden: Er zijn omstandigheden waarin u verplicht bent de gehele lening ineens terug te betalen, zoals bij langdurige betalingsachterstand, emigratie, faillissement, of valse informatie verstrekking.
 8. Registratie bij BKR: De lening wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie, wat invloed kan hebben op toekomstige kredietmogelijkheden.
 9. Wijziging van Voorwaarden: De bank kan de voorwaarden wijzigen in reactie op veranderingen in wetgeving, marktomstandigheden of eigen beleid, maar mag hierbij het evenwicht in rechten en plichten niet significant verstoren.
 10. Andere Belangrijke Aspecten: Niet terugbetalen kan leiden tot ernstige gevolgen zoals gedwongen verkoop van bezittingen. De Algemene Voorwaarden van ABN AMRO zijn ook van toepassing.

Hoe kan ik een lening aanvragen bij ABN Amro?

Om een lening aan te vragen bij ABN Amro doorloopt u de volgende stappen:

 • Bepaal het leenbedrag: Overweeg hoeveel geld u nodig heeft en voor welk doel.
 • Kies het leenproduct: ABN Amro biedt verschillende leenvormen, zoals een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.
 • Check de voorwaarden: Vergelijk de rente en voorwaarden zoals de looptijd en aflossingsopties van de beschikbare leningen.
 • Online aanvraag: Vul het online aanvraagformulier in op de website van ABN Amro en verstrek de gevraagde informatie.
 • Benodigde documenten: Zorg dat u alle benodigde documenten, zoals identificatie en inkomensgegevens, bij de hand heeft. (Meer hierover vindt u hieronder)
 • Kredietaanvraag versturen: Dien uw volledige aanvraag in en wacht op de beoordeling door ABN Amro.
 • Beoordeling door ABN Amro: Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van uw financiële situatie en kredietwaardigheid.
 • Offerte ontvangen: Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een offerte met de leenvoorwaarden van ABN Amro.
 • Akkoord met offerte: Gaat u akkoord met de offerte, dan ondertekent u deze en stuurt u deze terug naar ABN Amro.
 • Uitbetaling lening: Na acceptatie en verwerking van uw ondertekende offerte, wordt het leenbedrag op uw rekening overgemaakt.

Zodra uw lening is goedgekeurd en de offerte ondertekend, is het belangrijk om te weten welke documenten u moet aanleveren. In het volgende onderdeel vindt u hier gedetailleerde informatie over.

Wat zijn de benodigde documenten voor een leningaanvraag bij ABN Amro?

Voor het aanvragen van een lening bij ABN Amro, zijn verschillende documenten nodig. U moet denken aan bewijsstukken die uw identiteit, inkomen, en woonsituatie bevestigen. Deze zijn essentieel voor de bank om uw aanvraag te beoordelen op basis van hun strikte voorwaarden en om de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van krediet te minimaliseren.

De volgende documenten zijn vereist voor het volledig afronden van een leningaanvraag bij ABN Amro:

 • Uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart)
 • Een recente loonstrook
 • Een recent bankafschrift waar uw salarisstorting op te zien is
 • Een bewijs van woonlasten, zoals een hypotheekoverzicht of huurovereenkomst
 • Bij zelfstandig ondernemers: de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar en een uittreksel van de Kamer van Koophandel

De volgende stap na het verzamelen en indienen van uw documenten is het inzicht krijgen in de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een lening, welke beïnvloed worden door het geleende bedrag en de bijbehorende rente.

Wat kost geld lenen bij ABN Amro?

De kosten van een lening bij ABN Amro zijn samengesteld uit de rente, de aflossing en eventuele bijkomende kosten, en zijn afhankelijk van het type lening dat u kiest, de hoogte van het geleende bedrag en uw persoonlijke situatie. ABN Amro biedt uiteenlopende financieringsmogelijkheden met elk hun specifieke voorwaarden en rentevoeten. Voor een persoonlijke lening, een veel gekozen financieringsvorm, schommelt de rente momenteel tussen de 7,5% en 12% per jaar, afhankelijk van het leenbedrag en de looptijd, waarbij geldt: hoe hoger het geleende bedrag en hoe korter de looptijd, des te lager de rente meestal is.

Concreet betekent dit dat als u bijvoorbeeld € 10.000 leent voor een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 7,5%, de maandelijkse kosten circa € 508 bedragen.

Hieronder vindt u een tool om zelf de maandelijkse aflossing te berekenen.

Maandelijkse aflossing op uw ABN Amro lening berekeken

Om de maandelijkse aflossing van uw ABN Amro lening te berekenen kunt u de tool hieronder gebruiken:

© berekenen.nl

Kan ik een lening krijgen bij ABN Amro?

U kunt een lening aanvragen bij ABN Amro als u voldoet aan hun voorwaarden. De bank kijkt naar uw financiële situatie, inkomsten en uitgaven, en uw vermogen om de lening inclusief rente terug te betalen binnen de afgesproken looptijd.

ABN Amro hanteert een aanvraagproces dat laagdrempelig en persoonlijk is. Zo zal u als kredietnemer eerst uw financiële status moeten delen, inclusief bewijs van inkomen, wat noodzakelijk is voor het goedkeuren van de lening. Als u al klant bent bij ABN Amro, kan de bank deze informatie deels al in bezit hebben, wat het proces kan versnellen. Bij de beoordeling van uw aanvraag zal de bank ook een kredietcheck uitvoeren om te beoordelen hoe groot het risico is dat zij nemen bij het verstrekken van de lening.

Hoe lang duurt het voor een lening goedgekeurd is bij ABN Amro?

De goedkeuring van een lening bij ABN Amro kan variëren, maar gemiddeld duurt het ongeveer 2 tot 5 werkdagen na het indienen van de complete aanvraag. Deze periode is nodig voor de zorgvuldige beoordeling van de geleverde documenten en de financiële situatie van de aanvrager.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit een gemiddelde is en dat de daadwerkelijke tijd afhankelijk kan zijn van specifieke omstandigheden, zoals de complexiteit van de aanvraag of uw persoonlijke financiële situatie. Bij een complexe financiële situatie of ontbrekende informatie kan de goedkeuring langer duren.

Wat kan ik maximaal lenen bij ABN Amro?

Het maximaal te lenen bedrag bij ABN Amro hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals inkomen en vaste lasten. ABN Amro biedt leningen waarbij, afhankelijk van deze factoren, klanten doorgaans tot een bepaald percentage van hun inkomen kunnen lenen. Concrete cijfers worden tijdens het aanvraagproces berekend, maar een persoonlijke lening bij ABN Amro kan oplopen tot 75.000 euro.