Geld lenen kost geld

Defam lening

DEFAM, een handelsnaam van Alfam Consumer Credit, biedt verschillende financieringsoplossingen aan, zoals persoonlijke lening, Greenloans lening en woonlening. Met leningen die zich kenmerken door transparante voorwaarden, een heldere looptijd en gunstige rente, staat DEFAM bekend als een betrouwbare kredietverstrekker in Nederland. Klanten kunnen bij DEFAM leningen aanvragen voor uiteenlopende doeleinden, van het financieren van een auto tot het consolideren van bestaande schulden.

Voor de aanvraag van een lening bij DEFAM is het belangrijk de vereiste documenten, zoals een geldig identiteitsbewijs en recente loonstroken, klaar te hebben. De maandelijkse aflossing van een lening bij DEFAM wordt berekend op basis van het geleende bedrag, de rente en de looptijd van de lening. Klanten kunnen online met behulp van de DEFAM leencalculator de maandelijkse kosten inzien. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lening voert DEFAM een kredietwaardigheidscheck uit, waarbij onder andere uw inkomen en eventuele schulden worden bekeken. Goedkeuring van een lening hangt af van uw persoonlijke situatie en kan variëren in tijdsduur, maar klanten ontvangen doorgaans binnen enkele werkdagen bericht.

De maximale lening die u bij DEFAM kunt krijgen is afhankelijk van uw inkomen, uitgaven en persoonlijke situatie. DEFAM biedt leningen aan die flexibel zijn en voordelig kunnen zijn voor klanten die op zoek zijn naar een lening met een vaste rente en looptijd, wat hen de zekerheid geeft over de maandlasten gedurende de gehele looptijd van de lening. Onderzoek wijst uit dat klanten DEFAM waarderen om de transparantie en het persoonlijke contact gedurende het aanvraagproces.

Soorten leningen van Defam

Overzicht Huiseigenaar Persoonlijke Lening

Leenbedrag 12 maanden73 maanden
€ 10.000 9.00%9.00% Bekijken
€ 15.000 7.80%7.80% Bekijken
€ 25.000 7.80%7.80% Bekijken
€ 50.000 7.50%7.50% Bekijken
Aanvragen kan al vanaf € 10.000

Overzicht Persoonlijke lening

Leenbedrag 12 maanden73 maanden
€ 5.000 11.10%11.10% Bekijken
€ 10.000 9.10%9.10% Bekijken
€ 15.000 7.90%7.90% Bekijken
€ 25.000 7.90%7.90% Bekijken
€ 35.000 7.90% Bekijken
Aanvragen kan al vanaf € 5.000

Overzicht Persoonlijke Lening

Leenbedrag 12 maanden73 maanden121 maanden
€ 10.000 8.80%8.80%8.80% Bekijken
€ 15.000 7.50%7.50%7.50% Bekijken
€ 25.000 7.10%7.10%7.10% Bekijken
€ 50.000 7.10%7.10%7.10% Bekijken
Aanvragen kan al vanaf € 10.000

Overzicht WoonLening

Leenbedrag 121 maanden
€ 10.000 9.00% Bekijken
€ 15.000 7.80% Bekijken
€ 25.000 7.80% Bekijken
€ 50.000 7.50% Bekijken
Aanvragen kan al vanaf € 10.000

Overzicht Greenloans

Leenbedrag 60 maanden
€ 2.500 6.60% Bekijken
Aanvragen kan al vanaf € 2.500

Wat zijn de kenmerken van een Defam Lening?

De kenmerken van een defam lening zijn:

 • Geschikt voor eenmalige uitgave tussen de € 5.000,– en € 75.000,–
 • Rente staat gehele looptijd vast.
 • Vaste looptijd tot maximaal 120 maanden.
 • Boetevrij aflossen altijd mogelijk.
 • Aanvragen tussen de 21 jaar en 69 jaar.
 • Aflossen van de lening voor 75 jaar.

Inzicht in de voorwaarden van de lening is cruciaal om te zorgen voor een passend en verantwoord leenproduct.

Wat zijn de voorwaarden van een Defam Lening?

De voorwaarden van een Defam lening zijn:

 • Herroepingsrecht: U kunt de kredietovereenkomst binnen 14 kalenderdagen na ondertekening ontbinden, of binnen 14 dagen nadat u alle relevante informatie heeft ontvangen, indien deze niet direct bij ondertekening beschikbaar was.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid: Als de overeenkomst door twee personen wordt ondertekend, zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de overeenkomst.
 • Vertragingsvergoeding: Bij niet tijdige betaling van termijnbedragen of bij volledige opeising van het saldo, dient een vertragingsvergoeding betaald te worden die gelijk staat aan het jaarlijks kostenpercentage (JKP).
 • Vervroegde aflossing: U kunt de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen zonder extra kosten. Tevens kunt u gratis een aflossingsschema opvragen.
 • Opzegging en opeising: De kredietverstrekker kan de overeenkomst opzeggen en het totale kredietbedrag opeisen onder bepaalde omstandigheden, zoals betalingsachterstand, overlijden, verhuizing naar het buitenland, faillissement, of het verstrekken van onjuiste informatie.
 • Verwerking van persoonsgegevens: Uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Daarnaast worden betalingsachterstanden gemeld bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).
 • Incidentenregistratie: Bij fraudepogingen wordt uw naam geregistreerd in het incidentenregister volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PiFi).
 • Klachtenafhandeling: Bij klachten kunt u zich richten tot de klantenservice van Defam, en indien nodig, kan de klacht worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
 • Rechts- en geschilbeslechting: Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Hoe kan ik een lening aanvragen bij Defam?

Om een lening aan te vragen bij Defam volgt u deze stappen:

 • Bezoek de website van lening.nl of Defam om het leningaanvraagproces te starten.
 • Kies het type lening dat u wilt aanvragen, zoals een persoonlijke lening.
 • Vul het online aanvraagformulier in met persoonlijke en financiële informatie.
 • Geef aan welk bedrag u wilt lenen en wat de gewenste looptijd is.
 • Upload de benodigde documenten die Defam nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen.
 • Verstuur uw aanvraag en wacht op een reactie van Defam over de goedkeuring van uw lening.

Het is belangrijk dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden en dat u de terugbetaling van de lening goed inplant. Defam biedt een transparante en flexibele service, waarbij u na gunstige beoordeling, kunt genieten van een Defam premium lening tegen een aantrekkelijke rente. Zorg dat u ook op de hoogte bent van de documenten die benodigd zijn voor het voltooien van uw leningaanvraag, aangezien dit het proces van goedkeuring kan versnellen.

Wat zijn de benodigde documenten voor een leningaanvraag bij Defam?

Bij het aanvragen van een lening bij Defam zijn enkele cruciale documenten vereist. U bent over het algemeen verplicht om een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart, te verstrekken om uw identiteit te bevestigen. Tevens wordt er verwacht dat u bewijs van inkomen aanlevert, zoals recente loonstrookjes of een inkomensverklaring. Defam zal daarnaast vragen om bankafschriften van de afgelopen drie maanden die inzicht geven in uw financiële situatie.

Een samenvatting van uw schulden en lopende leningen is tevens essentieel, aangezien deze informatie Defam helpt bij het bepalen van uw kredietwaardigheid en het risico voor de lening. Voor zelfstandig ondernemers kunnen aanvullende documenten nodig zijn, zoals recente jaarcijfers of een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit alles dient om aan Defam aan te tonen dat u capabel bent om de lening terug te betalen onder de afgesproken voorwaarden en binnen de gestelde looptijd.

Wat kost geld lenen bij Defam?

De kosten van geld lenen bij Defam hangen af van de rentevoet, de looptijd van de lening, en het geleende bedrag. Bijvoorbeeld, een Persoonlijke Lening bij Defam heeft een rentetarief dat kan starten vanaf 7% voor leningen boven de €25.000. De exacte kosten kunnen echter afwijken op basis van uw persoonlijke situatie en kredietwaardigheid.

De terugbetaling van de lening, inclusief de rente en aflossing, wordt verdeeld over de overeengekomen looptijd. Leningen bij Defam zijn flexibel, waarbij klanten vaak de mogelijkheid hebben om extra af te lossen zonder boete, wat de totale kosten van de lening kan verlagen. Overweegt u het oversluiten van een bestaande lening naar Defam voor een gunstiger rentepercentage, houd dan rekening met eventuele kosten voor het oversluiten die van invloed kunnen zijn op de totale kostenplaatje.

Wanneer u exact wilt weten welke maandelijkse aflossing u kunt verwachten op uw Defam lening, kunt u dit hieronder berekenen.

Maandelijkse aflossing op uw Defam lening berekeken

Om de maandelijkse aflossing van uw DEFAM lening te berekenen kunt u de tool hieronder gebruiken:

© berekenen.nl

Kan ik een lening krijgen bij Defam?

Om een lening te kunnen krijgen bij Defam, moet u voldoen aan bepaalde acceptatievoorwaarden.

Om een idee te krijgen of u een lening kunt krijgen bij Defam, kunt u gebruikmaken van online tools zoals een leenberekening op onze website. Zo’n berekening geeft u snel inzicht in hoeveel u eventueel kunt lenen en wat de geschatte maandelijkse aflossing zou zijn.

Indien u meer informatie wenst of direct wilt beginnen met het proces van een leningaanvraag, is het belangrijk om te weten welke documenten u dient voor te bereiden. Na het indienen van uw aanvraag zult u ook willen weten: hoe lang duurt het voor een lening goedgekeurd is bij Defam?

Hoe lang duurt het voor een lening goedgekeurd is bij Defam?

De goedkeuringstermijn voor een lening bij Defam kan variëren, maar is over het algemeen snel dankzij hun efficiënte beoordelingsproces: Concreet betekent dit dat de periode van aanvraag tot goedkeuring over het algemeen varieert van 24 uur tot een paar werkdagen, gebaseerd op de snelheid van documentverificatie en kredietbeoordeling. Uit ervaring blijkt dat klanten gemiddeld binnen 2 tot 4 werkdagen na aanvraag uitsluitsel krijgen.

De duur van een lening aanvraag hangt af van een aantal factoren, zoals de volledigheid van de aangeleverde documentatie en uw persoonlijke financiële situatie. Als u alle benodigde documenten heeft ingediend en er zijn geen aanvullende vragen vanuit Defam, kan de goedkeuring vaak binnen enkele werkdagen plaatsvinden.

Wat kan ik maximaal lenen bij Defam?

Het maximale bedrag dat u kunt lenen bij Defam is afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie, waaronder uw inkomen, vaste lasten en kredietwaardigheid. De bovengrens is 75.000 euro.

Om een concrete indicatie te krijgen, wordt een financiële toetsing uitgevoerd, waarbij Defam rekening houdt met bovengenoemde factoren in lijn met de VFN-normen, die staan voor verantwoord leenbeleid.

In de praktijk betekent dit dat Defam, net als andere erkende kredietverstrekkers als Nationale-Nederlanden of Freo, uw maximale leenbedrag berekent op basis van onder andere uw inkomen en vaste lasten. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat de lening past binnen uw financiële plaatje zonder dat u in betalingsproblemen raakt. Concreet wordt er gekeken naar de verhouding tussen het leenbedrag en uw netto inkomen, wat resulteert in een persoonlijk leenbedrag dat voor u verantwoord is.

Waar is Defam Leningen gevestigd?

Defam Leningen is gevestigd in Bunnik, in de provincie Utrecht. Het bedrijf is onderdeel van de ABN AMRO Groep en werkt samen met diverse partners, waaronder Lening.nl, om leningen aan te bieden aan consumenten en ondernemers.

Wat zijn de veelgestelde vragen over Defam Leningen?

 1. Wat voor soort leningen biedt Defam aan?

Defam biedt persoonlijke leningen en doorlopende kredieten aan. Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd, terwijl een doorlopend krediet een flexibele lening is waarbij je steeds geld kunt opnemen tot een bepaald limiet.

 1. Wat zijn de rentetarieven bij Defam?

De rentetarieven bij Defam zijn afhankelijk van het type lening en je persoonlijke situatie. De rente kan variëren van enkele procenten tot meer dan tien procent.

 1. Wat zijn de voorwaarden voor het afsluiten van een Defam lening?

Om in aanmerking te komen voor een Defam lening dien je 18 jaar of ouder te zijn, een vast inkomen te hebben en een goede kredietwaardigheid te hebben.

 1. Hoe lang duurt het voordat ik het geld ontvang?

Na goedkeuring van je aanvraag duurt het meestal enkele werkdagen voordat het geld op je rekening staat. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd van je bank.

Defam Leningen is een betrouwbare partij als het gaat om het verstrekken van leningen. Door het aanbod van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten is er voor vrijwel elke situatie een passende lening te vinden. Het aanvragen van een lening is eenvoudig en de voorwaarden zijn duidelijk en transparant.

Hoe vraag ik een Defam lening aan via Lening.nl?

Een Defam lening aanvragen via Lening.nl is eenvoudig. Je kunt online een aanvraagformulier invullen en deze versturen. Vervolgens wordt je aanvraag beoordeeld en ontvang je binnen enkele werkdagen een vrijblijvend aanbod. Als je akkoord gaat met het aanbod, wordt de lening in gang gezet en kun je het geld binnen enkele werkdagen op je rekening verwachten.

Wat anderen over Lening.nl zeggen

89 klanten beoordelen ons met een 4.4/5

Razendsnel

Heel snel en gemakkelijk in te dienen

Perfect

Perfect

Makkelijk intevullen

Was een goed inschrijfformulier makkelijk zonder moeilijke vragen

Fijn

ik hoop dat jullie me hierbij kan helpen

ik zal jullie ook netjes terug betalen ,

Good

Good

Een goed en helpend bedrijf

Een fijn bedrijf dat mensen helpt zelfstandig te worden en iets bik te brengen in de maatschappij.

Snel en makkelijk

Goed

Makelijk en begrijpend

Goed

Ging heel soepel

Kon alles goed begrijpen en was heel eenvoudig om te doen.

Makkelijk en duidelijk

Aanvragen is makkelijk en duidelijk.