Geld lenen kost geld

Bureau Krediet Registratie (BKR)

BKR – Bureau Krediet Registratie

Krediet registratie en coderingen

Bureau Krediet Registratie (beter bekend onder de afkorting BKR) registreert kredieten, zoals een persoonlijke lening en afbetalingsregeling bij een postorder bedrijf. Daarnaast registreert het ook betalingsachterstanden van leningen. Hypotheken vallen hier in eerste instantie niet onder, die zijn alleen geregistreerd wanneer er sprake is van een langdurige betalingsachterstand. Zaken als huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf zijn niet opgenomen.

Bovenstaande informatie wordt vastgelegd in het bestand van BKR, het Centraal Krediet Informatiesysteem, waartoe aangesloten organisaties toegang hebben. Dit helpt deze organisaties bij hun afweging of het verstandig is (voor jou, maar ook voor de organisatie zelf) om je een krediet te verstrekken. Je bent dus niet alleen bekend bij BKR als je een achterstand hebt, alle betalingsverplichtingen op een kredietovereenkomst zijn bekend.

BKR-codering bij achterstanden

Als je een achterstand in de betaling hebt opgelopen en de bank heeft dit gemeld bij het BKR dan heb je daar per post bericht over ontvangen. Je krijgt dan een zogenaamde ‘A’ (Achterstand) codering. Met een ‘A’ codering krijg je geen nieuwe lening. Als de achterstand is ingelost dan krijg je een ‘H’ (Herstel) codering. Deze codering blijft 5 jaar na Herstel zichtbaar en verdwijnt daarna uit het overzicht. Met een ‘H’ codering is een lening aanvragen soms wel mogelijk, maar dit moet de kredietverstrekker altijd beoordelen.

Wat weet BKR precies

BKR weet van jou je (meisjes) naam, geboortedatum, voorletters en adres. Van de overeenkomsten weet BKR: het geleende bedrag of wat je maximaal kunt opnemen, de ingangsdatum van de overeenkomst, de theoretische einddatum en datum waarop de overeenkomst echt is beeindigd, het soort overeenkomst en eventuele bijzonderheden die gedurende de looptijd ontstaan.

BKR gegevens opvragen

Je kunt tegenwoordig gratis bij BKR je eigen gegevens opvragen. Hoe dit werkt, kun je lezen op de website van het BKR.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Voor velen is het even schrikken: het Bureau voor Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Over BKR ΓÇô Wat doet het BKR? ΓÇô Gegevens bij het BKR ΓÇô Geregistreerd bij het BKR ΓÇô Codering bij het BKR ΓÇô Het afsluiten van een hypotheek met een BKR-notering ΓÇô BKR-notering verwijderen ΓÇô Veel gestelde vragen

De meeste mensen weten dat het bureau alle gegevens van consumenten bijhoudt die een krediet hebben afgesloten. Veruit de meeste kredietverstrekkers in Nederland zijn bij het BKR aangesloten.

Een registratie bij het Bureau voor Krediet Registratie wordt vaak gezien als een negatieve situatie. Dit terwijl lang niet alle noteringen bij het BKR leiden tot een beperking om een lagere lening af te sluiten. Dit is per situatie verschillend. In principe kunnen er twee soorten registraties worden gehanteerd: de positieve registratie en de negatieve registratie. Mensen met een positieve registratie bij het BKR, hebben over het algemeen geen problemen om een nieuwe lening af te sluiten.

Lenen is een registratie bij het BKR

Iedereen die in Nederland iets koopt of krediet, of geldt leent, wordt geregistreerd bij het BKR. Het gaat bijvoorbeeld om een lening om een nieuwe wasmachine te kunnen verkopen, of om de dakkapel te kunnen financieren. Het is bij de meeste banken mogelijk om rood te staan. Dergelijke leningen tellen mee als schulden. Die worden geregistreerd bij het BKR. Alle kredietverstrekkers moeten melden dat hun cliënt een lening heeft afgesloten. Dat is wettelijk zo geregeld.

Het BKR heeft bovendien een mogelijkheid in het systeem, waarbij nieuwe kredietaanvragen kunnen worden getoetst. Daarmee kan de verstrekker bepalen of de klant financieel de lening wel kan dragen. Een toetsing bij het BKR is dus een hulpmiddel om te bepalen of de verstrekker het krediet verantwoord kan verstrekken. Een registratie bij het BKR hebben de meeste mensen al snel. Het verschil is echter of met een positieve registratie of een negatieve registratie bij het BKR heeft. De kredietverstrekkers kunnen zelf bepalen of zij het krediet toekennen of niet. Stichting BKR maakt zelf geen beslissingen over het wel of niet verstrekken van een krediet.

Over BKR

Het BKR is de bekendste stichting die kredieten in Nederland bijhoudt. Het BKR staat voor Bureau voor Krediet Registratie. Het BKR is al jaren gevestigd in Tiel. Veel consumenten kennen het BKR vooral van de negatieve of positieve registraties. Niet alle registraties leiden tot problemen bij het aanvragen van een lening.

Het BKR heeft vooral een maatschappelijke taak. De bedoeling is om alle kredieten in Nederland te registreren. Het kan hier ook gaan om een positieve registratie. In dat geval is duidelijk dat de consument een krediet heeft afgesloten, maar wel aan de betalingsverplichting voldoet. In dergelijke gevallen heeft een registratie geen gevolgen voor de aanvraag van een nieuw krediet. Het BKR is een onafhankelijke stichting. Het doel ervan is de maatschappelijke financiëe veiligheid waarborgen. Sinds 1965 is de stichting in het leven geroepen, om zo mee te helpen aan een financiëe gezonde wereld. Binnen het BKR werken 100 mensen die zich inzetten voor een beter financieel Nederland.

Kredietverstrekkers

Vrijwel alle kredietverstrekkers in Nederland zijn aangesloten bij het BKR. Alle kredietverstrekkers in ons landen moeten alle leningen aanmelden bij de Stichting Bureau voor Krediet Registratie (BKR). Kredietverstrekkers zijn dat wettelijk verplicht. Bovendien kunnen kredietverstrekkers het systeem gebruiken om zo te beslissen of de cliënt in aanmerking komt voor een nieuwe kredietaanvraag. Dit gaat aan de hand van een toets. Door gegevens op te vragen over de financiëe situatie van de aanvrager, kan de kredietverstrekker het risico op wanbetaling verkleinen.

Een toetsing bij het CBR is in dit geval een manier om te voorkomen dat iemand verder in de schulden komt. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet verstrekken van een krediet, ligt bij de kredietverstrekker zelf. Het BKR geeft enkel informatie over de financiëe situatie van een aanvrager. Het BKR beslist dus niet over het verstrekken van kredieten.

Wat doet het BKR?

Het BKR houdt voornamelijk kredietverstrekkingen in Nederland bij. Dit gebeurt op twee manieren: aan de hand van een positieve registratie of een negatieve registratie. Mensen die een krediet verstrekt krijgen en maandelijks hun rekeningen betalen, krijgen een positieve registratie.

Een positieve registratie heeft over het algemeen geen gevolgen voor het aanvragen van een nieuw krediet. Het is dus niet zo dat men bij een nieuwe hypotheekaanvraag een lager bedrag kan lenen. Dit is enkel het geval wanneer het aantal leningen hoog ligt en men amper aan de betalingsverplichting kan voldoen. Een negatieve registratie is ook mogelijk. In dat geval staat een consument als wanbetaler geregistreerd. Het BKR houdt enkel de informatie over de consument bij en maakt zelf geen beslissingen over kredietaanvragen.

Geen reden voor paniek

Een registratie bij het BKR is niet meteen reden voor paniek. De registraties worden bijgehouden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dit systeem wordt onderhouden door het BKR. Als iemand geen betalingsachterstanden heeft, wordt er toch een registratie gemaakt. Het BKR garandeert echter dat zo”n registratie in het voordeel van de consument werkt. De kredietverstrekker doet bij een kredietaanvraag namelijk meestal een toets bij het BKR, aan de hand van het CKI. De verstrekker ziet dan dat de consument netjes op tijd betaalt.

In het CKI zijn momenteel zo”n 8,5 miljoen mensen opgenomen in de database. Zo”n 91 procent van de mensen die erin geregistreerd staan, betaalt op tijd. In dit geval is het niet nodig om de registratie te laten verwijderen. Een negatieve registratie kan nadelig zijn voor de aanvraag van een nieuw krediet. Het bekendste voorbeeld is het afsluiten van een mobiel abonnement met mobiele telefoon. Wie een mobiele telefoon boven de 250 euro bij het abonnement krijgt, betaalt de mobiele telefoon af. Die afbetaling wordt gezien als een negatieve registratie, waardoor men minder hypotheek kan lenen. Zorg er dus voor dat de registratie altijd positief is.

Gegevens bij het BKR

Het is geen geheim welke gegevens het BKR bijhoudt. Iedereen die in het CKI van het BKR geregistreerd staat, mag weten wat er over hem of haar geschreven is. Het is dus mogelijk om de eigen gegevens in te zien.

Om de gegevens op te vragen, dient de aanvrager zich te melden bij de bank in Nederland. Iedere bank in ons land maakt het mogelijk om de gegevens op te vragen. Wel geldt voor deze procedure de legitimatieplicht. Iedereen die zijn of haar gegevens in wil zien, moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs en deze kunnen tonen. Om deze reden is het niet mogelijk de gegevens van anderen in te zien. Het is dus ook niet mogelijk de gegevens van de partner of overige familieleden in te zien.

Gegevens opvragen

Om de gegevens bij een bank op te vragen, is het belangrijk een aantal stappen uit te voeren.

Ten eerste heeft iedere bank de brochure ΓÇ£wat doet het BKR voor mij?ΓÇ¥ in huis. In deze brochure staat hoe het BKR te werk gaat. Binnen de brochure is een aanvraagformulier bijgevoegd. Deze dient de aanvrager in te vullen.

Vervolgens dient het correct ingevulde formulier aan de bankmedewerker overhandigd te worden. Er wordt dan naar een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Het inzien van de gegevens van het BKR is niet gratis. Hiervoor geldt een kleine vergoeding van 4,95 euro.

Ten slotte stuurt de bank het aanvraagformulier naar het BKR. Binnen tien werkdagen voorziet het BKR de aanvrager van een overzicht van alle verzamelde gegevens. Deze gegevens worden dus niet door de bank meegegeven, maar door het BKR thuisgestuurd.

Gegevens ophalen

Het is ook mogelijk de gegevens op te halen bij het BKR in Tiel. Het is dan noodzakelijk tien werkdagen van tevoren telefonisch contact op te nemen. De afdeling “Inlichtingen & inzage” regelt dan dat u aanvrager inzage krijgt. De gegevens kunnen dan direct worden meegenomen. Ook hier geldt een legitimatieplicht en dient men 4,95 euro te voldoen.

Het BKR houdt ook bij welke BKR-deelnemers de afgelopen twaalf maanden hebben geïnformeerd naar de financiëe situatie. Stuur hiervoor een brief naar het BKR. Ook hiervoor geldt een tarief van 4,95. De aanvrager dient een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen. Telefonisch of via internet opvragen van gegevens is niet mogelijk, om veiligheidsredenen.

Gegevens bijwerken

Het kan voorkomen dat er onjuiste gegevens in het BKR-register staan. In dat geval kan de aanvrager een verzoek indienen om de gegevens bij te werken met de correcte gegevens. Dit kan echter alleen bij de deelnemer die de onjuiste gegevens bij het BKR heeft aangemeld. In sommige gevallen ontstaat er een geschil. De aanvrager kan zich dan melden bij de Geschillencommissie BKR. De commissie beoordeelt of de deelnemer en het BKR zich aan de geldende regels hebben gehouden. De uitspraak van de commissie is bindend.

In sommige gevallen is men het niet eens met de registratie bij het BKR. In de brochure “oneens met uw registratie bij BKR?” staat aangegeven welke stappen men kan nemen bij een onterechte registratie. Om deze brochure aan te vragen, dient men contact te zoeken met de afdeling “Inlichtingen & Inzage” bij het BKR.

Geregistreerd bij het BKR

Er staan meer dan 8 miljoen Nederlandse consumenten geregistreerd bij het BKR. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De teller loopt inmiddels al op naar negen miljoen consumenten. De kans is daarmee groot dat de lezer zelf ook geregistreerd staat bij het BKR.

Iedereen die een betalingsovereenkomst op naam heeft staan, wordt bij het BKR in het CKI geregistreerd. Het BKR registreert alle betalingsovereenkomsten. Lang niet iedereen die bij het BKR geregistreerd staat, heeft betalingsproblemen. Registraties bij het BKR kunnen namelijk zowel positief als negatief zijn. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan men die een registratie bij het BKR heeft, voldoet.

Voorwaarden

Er zijn drie noodzakelijke voorwaarden waarbij een registratie bij het BKR wordt aangemaakt. Tenminste moet de aanvrager tenminste drie maanden over het krediet kunnen beschikken. Alle kredietaanvragen over de 500 euro staan niet bij het BKR geregistreerd. Pas als het geleende bedrag hoger is, wordt er een registratie in het CKR gedaan.

De hoogst mogelijke registratie is 175.000 euro. De overeenkomst moet verstrekt zijn aan een natuurlijk persoon. Bedrijven tellen dus niet mee bij het BKR.

Overeenkomst

Overeenkomsten worden gemeld bij het BKR, onmiddellijk na het afsluiten van de overeenkomst. Iedere kredietverstrekker in Nederland is dat verplicht. Ook als de overeenkomst is beëindigd, blijven de gegevens in het CKI staan. De registratie duurt vijf jaar. Een kredietverlener kan daardoor een beter beeld vormen van de financiëe situatie van de aanvrager. Vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst verdwijnen de gegevens weer uit het systeem van het BKR.

Als de organisatie een BKR-deelnemer is, is hij verplicht het afgesloten krediet te melden bij het BKR. De organisatie levert verschillende gegevens, zoals: geboortenaam, voorletters, geboortedatum, adres en woonplaats.

Gegevens

Het BKR doet er alles aan om de privacy van de aanvrager te waarborgen. Daarom worden er slechts een aantal gegevens geregistreerd, zoals: het geleende bedrag, het moment waarop de overeenkomst ingaat, de maand waarin de schuld moet zijn afgelost, de maand waarin de overeenkomst is beëindigd, het soort overeenkomst en eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld: betalingsachterstanden).

Codering bij het BKR

Het Bureau voor Krediet Registratie in Tiel maakt gebruik van verschillende codes. Op die manier kunnen kredietverstrekkers in het CKI een beter beeld krijgen van de financiëe situatie van de aanvrager van het krediet. Iedereen die in Nederland een krediet verstrekt, hoort aangesloten te zijn bij het BKR.

BKR-deelnemers zijn verplicht om een betalingsachterstand of een andere betalingsovereenkomst te melden bij het BKR. Voor de registratie van de kredietaanvraag bij het BKR maakt men gebruik van verschillende codes. Deze codes geven aan of er een betalingsachterstand is.

Betalingsachterstand en codes

Iedereen die een betalingsachterstand heeft, ontvangt een negatieve registratie bij het BKR. Het is niet mogelijk om zonder kennisgeving een registratie op naam te zetten. Dit betekent dat de kredietverstrekker de aanvrager eerst moet waarschuwen dat de aanvrager een negatieve registratie krijgt, als hij te lang wacht met betalen. Men noemt deze negatieve registratie een “achterstandsmelding”. Het BKR zet dan een “A” achter het verstrekte krediet.

De achterstand wordt altijd geregistreerd. Het maakt niet uit of de achterstand groot of klein is. De negatieve registratie in het systeem kan gevolgen hebben voor het aanvragen van overige kredieten. Nieuwe kredietverstrekkers kunnen bij het toetsen van de kredietaanvraag immers zien dat de aanvrager nog een betalingsachterstand heeft. Toch blijft de registratie niet altijd op “achterstand” staan. Het is namelijk mogelijk om de betalingsachterstand in te lopen.

Wie de betalingsachterstand ingelopen heeft, krijgt een “H” achter de registratie. Dit geeft aan dat de betalingsachterstand “hersteld” is. Wanneer de betalingsachterstand is ingelopen, wordt de overeenkomst beëindigd. De A blijft wel in het systeem staan, tot vijf jaar na de einddatum. Zo weten nieuwe verstrekkers dat de aanvraag moeite heeft gehad met het voldoen van de betaling.

Overige codes

Naast de twee hierboven beschreven letters, maakt het BKR gebruik van de codes 1 tot en met 5.

Bij code 1 is er een aflossingsregeling of schuldregeling getroffen. Het BKR is dan op de hoogte dat de aanvrager bezig is met het afbetalen van de schuld.

Bij code 2 wordt de vordering opeisbaar gesteld, meestal met tussenkomst van een rechter.

Bij code 3 is er een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt. Wanneer de boeking wordt kwijtgescholden, wordt de code omgezet naar code 3, met einddatum.

Bij code 4 blijkt de kredietnemer onbereikbaar. In dergelijke gevallen wordt meestal een incassobureau ingeschakeld.

Bij code 5 wordt er een preventieve betaalregeling afgesproken.

Het afsluiten van een hypotheek met een BKR-notering

Een grote schrik voor de meeste huishoudens is een negatieve registratie bij het BKR in Tiel. Een negatieve registratie kan verstrekkende gevolgen hebben voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

In de praktijk blijkt vaak dat het hebben van een negatieve BKR-notering betekent dat het erg moeilijk is om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die helpen met het verwijderen van BKR-registraties. Andere bedrijven hebben adviseurs in dienst die de situatie beoordelen. Als de situatie positief wordt beoordeeld, kan men in aanmerking komen voor een zogenaamde BKR-hypotheek.

Wat is een BKR-hypotheek?

Een BKR-hypotheek is een kleinere hypotheek die wordt afgesloten met mensen die een registratie hebben bij het BKR. Hiervoor is van belang welke coderingen er in het register staan. Bij een A1- of A2-codering is het doorgaans mogelijk een kleinere hypotheek af te sluiten. De beoordeling wordt gedaan door een financieel adviseur van het bedrijf.

Het is in de praktijk onmogelijk om met een A3- of A4-codering nog een hypotheek af te sluiten. Er zijn verschillende redenen

om een negatieve BKR-notering te krijgen. Deze notering blijft niet eeuwig staan. De notering wordt kwijtgescholden, vijf jaar na einddatum van de overeenkomst. Ook als men de betalingsachterstand heeft ingelopen, blijft de negatieve notering staan. Ondanks het feit dat de aanvrager zijn betalingen weer netjes voldaan heeft, blijft het moeilijk om een hypotheek af te sluiten. Voornamelijk registratie met een A3- of A4-notering hebben hier last van.

A1 of A2-notering

Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van BKR-hypotheken. Deze bedrijven hebben de mening opgevat dat de financiëe situatie van nu belangrijker is dan die van vijf jaar geleden. In sommige gevallen is het met een A1- of A2-notering mogelijk toch de hypotheeklast te dragen. In andere gevallen kunnen hypotheken worden samengevoegd. Neem in het geval van een A1- of A2-notering contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

BKR-notering verwijderen

Het hebben van een positieve BKR-registratie heeft geen gevolgen voor het aanvragen van nieuwe kredieten. Het kan zelfs bijdragen aan een positieve ontwikkeling: de kredietverstrekker weet bij het toetsen in het CKI dat de aanvrager de betalingsverplichting kan voldoen. In dergelijke gevallen is het verwijderen van een BKR-notering niet noodzakelijk.

Hoe kom ik van mijn BKR-notering af?

Negatieve BKR-noteringen kunnen ertoe leiden dat de aanvrager moeilijker een nieuwe kredietaanvraag kan doen. Er zijn drie stappen die men kan ondernemen over de BKR-notering te laten verwijderen.

Ten eerste moet men weten hoeveel en welke BKR-coderingen er op naam geregistreerd staan. Deze gegevens kan men tegen een betaling van 4,95 euro opvragen bij de bank of bij het BKR zelf. Hij krijgt de gegevens dan binnen tien werkdagen thuisgestuurd.

De tweede stap is vast te stellen of de gegevens van het BKR correct zijn. Zijn de noteringen en coderingen terecht en up-to-date? In sommige gevallen gaat er weleens iets mis, omdat de noteringen worden bijgewerkt door de deelnemers aan het BKR, en niet door het BKR zelf. Het kan zijn dat de coderingen die geregistreerd staan nooit haden mogen worden geregistreerd, of al lang hadden moeten verwijderd zijn. Het is mogelijk deze coderingen te laten verwijderen als:

  • Er zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan
  • Men een legitieme reden had om de vordering niet te betalen
  • De achterstand is veroorzaakt door toedoen van derden
  • Men nooit top de hoogte is gebracht van de BKR-registratie
  • De betalingsachterstand lager was dan 500 euro of niet tenminste drie maanden heeft geduurd.

Indien dit het geval is, kan men een brief sturen naar de financiëe instelling die de registratie bij het BKR heeft gedaan. In de brief dient men een geldige reden te geven waarom de notering onterecht is. Verzoek de instelling om de registratie ongedaan te maken. Tegenwoordig zijn er bedrijven gespecialiseerd in het verwijderen van de BKR-registratie.

Geschillencommissie

Wanneer de aanvrager en de kredietverstrekker het niet met elkaar eens zijn, is het mogelijk vervolgstappen te ondernemen. Schakel de Geschillencommissie BKR in. De uitspraken van de Geschillencommissie BKR zijn bindend. Men kan zich ook richten tot de rechtbank. Wanneer men terecht een negatieve BKR-registratie heeft, verloopt deze vijf jaar na einddatum van de overeenkomst. Tot die tijd is een nieuwe kredietaanvraag doen vaak niet mogelijk.

Veel gestelde vragen

Een BKR-registratie vindt al vrij snel plaats. Het Bureau voor Krediet Registratie in Tiel registreert iedereen die een overeenkomst sluit met een deelnemer van het BKR. Dit zijn alle kredietverstrekkers in Nederland.

Het BKR registreert dus niet alleen leningen, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van een creditcard of bestellingen bij postorderbedrijven zoals H&M en Wehkamp. Alles wat op afbetaling wordt besteld, dus ook mobiele telefoons boven de 250 euro bij een abonnement, worden bij het BKR geregistreerd. Een BKR-registratie is niet altijd negatief en hoeft daarom niet altijd een probleem met een volgende kredietaanvraag te betekenen. De meeste BKR-noteringen zijn alleen een registratie dat er een overeenkomst is afgesloten.

Is het mogelijk geld te lenen zonder BKR?

Er zijn bedrijven in Nederland die geen toetsing bij het BKR doen alvorens een krediet te verstrekken. Toch is het belangrijk erbij stil te staan dat de registraties niet voor niets in het leven zijn geroepen. Helemaal als het hier gaat om een negatieve notering bij het BKR.

Wanneer men ervoor kiest desondanks geld te lenen, dient men rekening te houden met de hogere rente die betaald moet worden. Mensen met een negatieve BKR-registratie hebben een hoger risico op wan betalen. Daarom is het verstandig eerst bij het BKR te informeren of een BKR-verwijdering eventueel mogelijk is. Men valt dan niet meer binnen de risicogroep en betaalt dan een lagere rente.

Welke instellingen kunnen een registratie doen bij het BKR?

Alle instellingen die kredieten verstrekken kunnen een registratie doen bij het BKR. Het BKR heeft een lijst van deelnemers die bij het BKR aangesloten zijn. Deze informatie is bij het BKR op te vragen.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Alleen deelnemende bedrijven die bij het BKR zijn aangesloten kunnen de gegevens inzien. Daarnaast kan de aanvrager natuurlijk ook zijn eigen gegevens inzien. De deelnemende bedrijven zijn wettelijk verplicht een melding te doen bij het BKR, als zij bedrijfsmatig een krediet verstrekken aan natuurlijke personen.

Alleen de consument zelf kan gegevens opvragen. De partner, familie of werkgever kan dit niet. Wie inzicht wil krijgen van zijn of haar BKR-registraties, moet zich om deze reden legitimeren.

Hoe werkt een achterstandscodering?

Een achterstandscodering betekent dat men achterloopt met financiëe verplichtingen. In dit geval staat er een negatieve code achter de naam. Het is niet zo dat men na een maand achterstand al een negatieve registratie krijgt. Deelnemende BKR-bedrijven moeten altijd eerst waarschuwen alvorens zij een code achter de overeenkomst plaatsen. Dit gebeurt doorgaans bij meerdere waarschuwingen en te veel betalingsachterstanden. Een negatieve codering betekent dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten.

Wat is het CKI?

Iedereen die een kredietaanvraag van tussen de 500 euro en 125.000 euro doet en daar langer dan drie maanden over kan beschikken, worden bij het BKR geregistreerd. Het centrale systeem waarin deze gegevens worden bijgehouden heet het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Kan ik toch een hypotheek krijgen?

Ondanks een negatief BKR-advies kan men soms toch een hypotheek krijgen middels de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. In sommige gevallen is er toch een financiering mogelijk. Als men wordt afgewezen, is het mogelijk een schriftelijke verklaring op te stellen. Dit noemt men de plausibele verklaring. Daarin wordt de oorzaak van het wan betalen uitgelegd, en dat het risico op herhaling klein is. Met een overtuigende brief gaan sommige kredietverstrekkers dan toch nog over op het verstrekken van het krediet.

Er is dan een zogenaamd NHG Hypotheek nodig. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning kan helpen garant of borg te staan voor leningen bij de bank. Als het NHG helpt, is het mogelijk dat de verstrekker toch voldoende overtuigd is dat hij het geld terug zal krijgen. Het is niet mogelijk met elke BKR-notering een beroep te doen op de NHG. Doorgaans zijn A2-noteringen het meest succesvol.

Wat anderen over Lening.nl zeggen

89 klanten beoordelen ons met een 4.4/5

Razendsnel

Heel snel en gemakkelijk in te dienen

Perfect

Perfect

Makkelijk intevullen

Was een goed inschrijfformulier makkelijk zonder moeilijke vragen

Fijn

ik hoop dat jullie me hierbij kan helpen

ik zal jullie ook netjes terug betalen ,

Good

Good

Een goed en helpend bedrijf

Een fijn bedrijf dat mensen helpt zelfstandig te worden en iets bik te brengen in de maatschappij.

Snel en makkelijk

Goed

Makelijk en begrijpend

Goed

Ging heel soepel

Kon alles goed begrijpen en was heel eenvoudig om te doen.

Makkelijk en duidelijk

Aanvragen is makkelijk en duidelijk.