Geld lenen kost geld

Normen maximale lening

Hoe bereken je wat je mag lenen?

Als je geld wilt lenen is het fijn om te weten wat voor jou de maximale lening is. Lening.nl heeft een handige berekeningstool om jouw maximale lening uit te rekenen. In deze tool zijn de leennormen van de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) gebruikt ΓÇô dezelfde normen die kredietverstrekkers ook gebruiken. Ze gaan uit van een tabel die regelmatig wordt aangepast, die tabel vind je op ons overzicht met de meest recente leennormen.

Hieronder leggen we uit hoe de maximale lening berekening werkt en hoe de normen van de VFN in deze berekening toegepast worden.

Let op: onderstaande berekeningswijze geldt tot 1 april 2021. Vanaf die datum zal de maximale lening berekening aangepast worden en veel meer afgestemd worden op de werkelijke inkomsten en lasten in plaats van normbedragen.

Kern van de maximale lening berekening

Op het moment dat je een lening aanvraagt, moet je de maandlasten van die lening wel kunnen opbrengen. De kern van de maximale lening berekening en de daarbij behorende VFN normen is dan ook dat de maandlasten van de lening niet te zwaar wegen op het budget dat je maandelijks tot je beschikking hebt. Daarom wordt berekend wat je ΓÇô na aftrek van een aantal belangrijke kostenposten ΓÇô maandelijks beschikbaar hebt om aan een lening te besteden. Uit dat bedrag volgt dan jouw maximale lening.

Basisnorm en Leennorm

Binnen de Gedragscode van de VFN wordt gewerkt met een Basisnorm en een Leennorm.

Basisnorm: minimum netto inkomen

De basisnorm is het minimale bedrag dat een huishouden aan inkomen moet hebben. Is het netto inkomen lager, dan mag er geen lening worden verstrekt. Welk bedrag als basisnorm geldt is afhankelijk van het type huishouden en wordt vastgesteld door de VFN en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Daarbij maken ze gebruik van advies van het Nibud. De bedragen worden elk jaar aangepast.

Leennorm: levensstandaard

De leennorm houdt er rekening mee dat mensen ruimer gaan leven naarmate hun inkomen hoger is. Ze rijden bijvoorbeeld in een grotere auto en gaan duurder op vakantie. Dat wordt verwerkt in de leennorm door bij de basisnorm 15% van het netto inkomen (min basisnorm en norm woonlast) op te tellen. Het bedrag dat over moet blijven voor de maandelijkse uitgaven wordt op die manier verhoogd.

Leennorm = Basisnorm + (15% x (netto inkomen -/- basisnorm -/- norm woonlast)) + aanvullende opslag

Hierbij wordt uit de tabel de “Basisnorm exclusief” gebruikt.

Er is wel een plafond aan de verhoging: vanaf vastgestelde inkomens geldt er een minimumnorm, die altijd moet worden toegepast. Bovenstaande berekening van de leennorm is voor deze hogere inkomens dus niet nodig.

Let op: in de tabel voor de hogere inkomens staan bedragen incl of excl toeslagen en vakantiegeld.

Van maximale maandlast naar maximale lening

De maximale maandlast die een lening volgens de VFN normen mag geven wordt vervolgens als volgt berekend:

Maximale maandlast = netto maandinkomen -/- vaste lasten -/- leennorm

De maximale lening komt vervolgens voort uit de maximale maandlast. Dat werkt volgens de 2% regel: als kredietvrager moet je tenminste 2% van het kredietbedrag per maand aan ruimte hebben om de lasten te betalen. Met de maximale maandlast kun je dus gemakkelijk jouw maximale lening uitrekenen:

Maximale lening = maximale maandlast / 2%

of nog makkelijker

Maximale lening = maximale maandlast x 50

Direct de maximale lening berekenen

Dit is hoe de maximale lening volgens de VFN normen berekend wordt. De berekening werkt met standaard bedragen ΓÇô wel afgestemd op de samenstelling van je huishouden, niet op jouw persoonlijke leven. Zo willen kredietverstrekkers, toezichthouders en overheid voorkomen dat mensen te hoge leningen afsluiten.

Natuurlijk hoef je niet zelf met de tabellen en een rekenmachine aan de slag te gaan. Wij hebben deze normen verwerkt in onze berekening voor de maximale lening: je voert jouw gegevens in en wij tonen je de uitkomst!

Bereken hier jouw maximale lening