Geld lenen kost geld

Restschuld lening

Restschuld bij de verkoop van je huis… wat nu?

Het verkopen van een woning levert niet altijd winst op. Het kan ook gebeuren dat de verkoper akkoord moet gaan met een verkoopprijs die lager ligt dan de openstaande hypotheek. Dan houd je een restschuld over. Een restschuld die wel afbetaald moet worden.

Meefinancieren in nieuwe hypotheek

Als je na de verkoop meteen weer een ander huis koopt, sluit je daarvoor een nieuwe hypotheek af. In sommige gevallen is het mogelijk om de restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek. Dat is dan meestal de beste keuze. De kosten voor de hypotheek worden toch al gemaakt, en de hypotheekrente is lager dan de rente over consumptief krediet.

Lening afsluiten voor restschuld

Komt er geen nieuwe hypotheek, of blijkt het niet te lukken de restschuld daarin mee te financieren, dan blijft een consumptief krediet over. Daarbij kun je kiezen tussen de hoofdvormen persoonlijke lening of doorlopend krediet. Bij een persoonlijke lening ligt alles vast (maandbedrag, rente en looptijd), een doorlopend krediet is flexibeler.

Rente over restschuld aftrekbaar

De rente die je betaalt over de lening voor je restschuld is voor maximaal 15 jaar fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is een tijdelijke regeling ingevoerd die geldt voor restschulden die ontstaan zijn tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018. Normaal gesproken geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor leningen die gebruikt worden voor het kopen, verbouwen of verbeteren van de eigen woning. De restschuld valt daar niet onder: de woning is immers verkocht. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen is deze tijdelijke regeling ingevoerd.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet?

De meest voor de hand liggende lening voor een restschuld is de persoonlijke lening. Dan heb je een helder aflosplan en weet je precies waar je aan toe bent. Voor de restschuld behoort ook een doorlopend krediet tot de mogelijkheden. Omdat er aan de fiscale aftrek van de rente geen aflossingseis zit, is het je eigen verantwoordelijkheid of je aflost of niet. Bij een doorlopend krediet wordt wel afgelost, maar dat kun je beperken door de maandtermijn zo laag mogelijk te stellen.

Bereken hier hoeveel je maximaal kunt lenen
Vergelijk hier de rente voor verschillende leningen