Geld lenen kost geld

Leenrente

Hoe wordt de rente bepaald?

Als je een lening wilt, ga je natuurlijk op zoek naar een lening met de laagste rente. Vergelijk leningen via Lening.nl om de goedkoopste lening te vinden.

Direct leningen vergelijken

Hoe wordt de rente van een lening vastgesteld door een kredietverstrekker?

Hoe hoog de rente is die een kredietverstrekker hanteert is afhankelijk van meerdere factoren.

  • kosten voor het ‘inkopen’ van geld
  • de risico opslag
  • de opslag ten behoeve van winstmarge
  • de opslag voor overige kosten, zoals marketing- en administratiekosten
  • hoogte van de lening

Kosten inkopen geld

Een kredietverstrekker moet zelf ook ergens zijn geld vandaan halen om het vervolgens uit te kunnen lenen. Een bank kan (een deel) van zijn geld halen door spaarrekeningen aan te bieden. Het geld dat daar op gestort wordt kunnen ze vervolgens weer uitlenen. Als een kredietverstrekker geen spaarrekeningen aanbiedt of niet (volledig) voor deze manier van ‘inkopen’ kiest, kan de kredietverstrekker het geld zelf ook lenen. Dat kan bij andere banken, bij beleggers of bij instanties zoals de Europese Centrale Bank.

De risico opslag

Bovenop het rentetarief waartegen banken geld inkopen, wordt er een opslag gehanteerd voor het risico dat de kredietverstrekker loopt dat mensen die een lening nemen deze niet meer terug kunnen betalen. Zo reserveert een kredietverstrekker als het ware al een potje om eventueel te maken kosten die daaruit voorvloeien te kunnen afdekken.

Het risico van het niet terug kunnen betalen van de lening is niet voor iedereen gelijk. Ervaring leert dat bij bepaalde typen klanten er een hoger risico geldt dan bij andere typen klanten. Een aantal banken houdt hier rekening mee bij het bepalen van het rentetarief dat je aangeboden krijgt bij het afsluiten van een lening. Deze banken bieden geen standaardtarief aan dat geldt voor alle klanten, maar laten het tarief afhangen van het risicoprofiel van de klant. Factoren waarbij naar gekeken wordt, zijn bijvoorbeeld leeftijd, type dienstverband en type woning. Dit systeem wordt Risk Based Pricing genoemd. Pas als je een vrijblijvende offerte hebt aangevraagd weet je welke rente je krijgt. In de rentevergelijkingen op deze site kun je deze maatschappijen eenvoudig herkennen omdat er een verschil zit tussen de minimale en maximale rente.

De winstopslag

Uiteraard moeten kredietverstrekkers winst maken om een gezonde bedrijfvoering te kunnen bewerkstelligen. Vandaar dat er bovenop het percentage waartegen banken geld inkopen ook een opslag komt die voor deze winst moet zorgen.

De kostenopslag

Alle kosten die een kredietverstrekker maakt worden uiteindelijk doorberekend aan de klant. Dit doen ze in de vorm van een renteopslag. Kredietverstrekkers die zeer efficient werken (of bijvoorbeeld geen kantoren in het land hebben) kunnen een lager percentage in rekening brengen en daarmee het verschil maken voor een klant.

De hoogte van de lening

Kredietverstrekkers brengen vaak een lager rentepercentage in rekening naarmate de lening hoger wordt. De administratieve kosten voor een lening van bijvoorbeeld 5.000 euro zijn immers net zo hoog als bij een lening van 20.000 euro. Dit wordt verwerkt in de rente door die bij kleinere leningen hoger te stellen dan bij hoge leenbedragen.