Geld lenen kost geld

Overeenkomst geldlening annuitair.

vereenkomst Geldlening t.b.v. Eigen Woning
De ondergetekenden:
………………………………………………..…………… , en ………………………………………………..…………… ,
wonende te …………………………………………. , wonende te …………………………………………. ,

hierna te noemen geldlener hierna te noemen geldgever
Overwegende dat:

Ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te af te sluiten.
Verklaren te zijn overeengekomen:

1. Geldlener verklaart van geldgever per ΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪ..ΓǪΓǪΓǪ.. een lening van € ΓǪΓǪ..ΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪ..
(zegge: ………………………………………………………………………………………) te hebben ontvangen.

2. Geldlener verklaart deswege de in punt 1. genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan geldgever.

3. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van ………………..……
procent (…….%).

4. Geldlener zal de lening aflossen in dertig jaar volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van
€ ΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪ (zegge: ΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪΓǪ) per maand.

5. Geldlener mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat geldgever een boeterente of
andere kosten in rekening zal brengen.

6. Geldgever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van geldlener, als het faillissement van geldlener wordt
aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende
zaken.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

te .…………………………………………..…………… , en te .…………………………………………..…………… ,

op……………..…………………………………………. , op ……………….………………………………………. ,

……………………………………………………………… ……………………………………………………………….
(handtekening) (handtekening)
geldlener geldgever

Lening.com

Wat anderen over Lening.nl zeggen

89 klanten beoordelen ons met een 4.4/5

Razendsnel

Heel snel en gemakkelijk in te dienen

Perfect

Perfect

Makkelijk intevullen

Was een goed inschrijfformulier makkelijk zonder moeilijke vragen

Fijn

ik hoop dat jullie me hierbij kan helpen

ik zal jullie ook netjes terug betalen ,

Good

Good

Een goed en helpend bedrijf

Een fijn bedrijf dat mensen helpt zelfstandig te worden en iets bik te brengen in de maatschappij.

Snel en makkelijk

Goed

Makelijk en begrijpend

Goed

Ging heel soepel

Kon alles goed begrijpen en was heel eenvoudig om te doen.

Makkelijk en duidelijk

Aanvragen is makkelijk en duidelijk.