Geld lenen kost geld

Geld lenen

Hypotheek

Doorlopend krediet

Ambtenarenlening

Persoonlijke lening

Medewerker
Stel je vraag aan Pascal Financieel adviseur

Ik ben Pascal, mocht je nog meer willen weten over geld lenen dan beantwoord ik graag je vragen.

Stel je vraag

Wat is geld lenen?

 

Geld lenen is wanneer iemand geld leent van een andere partij, zoals een bank of een particulier, met de afspraak om het geleende bedrag later terug te betalen. Als ik geld leen, dan ga ik een financiële verplichting aan om het geleende bedrag terug te betalen, meestal met rente. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer ik een huis wil kopen en een hypotheek afsluit, of wanneer ik een auto wil kopen en een lening afsluit bij de bank. Het is belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met geleend geld en ervoor te zorgen dat ik in staat ben om de lening terug te betalen volgens de afgesproken voorwaarden.

 

Wat zijn de meest voorkomende redenen om geld te lenen in Nederland?

 

 1. Woningfinanciering: Een van de meest voorkomende redenen om geld te lenen in Nederland is om een huis te kopen. Dit wordt meestal gedaan door middel van een hypotheek, waarbij de lening wordt gebruikt om de aankoop van een huis te financieren. Een hypotheek is vaak een langlopende lening, met een looptijd van 10 tot 30 jaar.
 2. Verbouwing en renovatie: Mensen lenen ook vaak geld om hun huis te verbouwen of te renoveren. Dit kan zijn om de waarde van het huis te verhogen of om het huis aan te passen aan de veranderende behoeften van de bewoners.
 3. Auto- en andere grote aankopen: Mensen lenen vaak geld om grote aankopen te doen, zoals een auto of andere dure goederen. Dit kan worden gedaan door middel van een persoonlijke lening of financiering via de verkoper.
 4. Schulden aflossen: Soms kan het nodig zijn om geld te lenen om bestaande schulden af te lossen. Dit kan helpen om de schuld te consolideren en de maandelijkse betalingen te verminderen.
 5. Studiefinanciering: Studenten kunnen ook geld lenen om hun studie te financieren. Dit kan worden gedaan door middel van studieleningen, die tegen gunstige rentetarieven beschikbaar zijn gesteld door de overheid.

Bij welke banken in Nederland kan je zoal geld lenen?

 

Er zijn veel verschillende banken en kredietverstrekkers in Nederland waarbij je geld kunt lenen. Hier zijn enkele van de bekendste en grootste banken in Nederland waarbij je geld kunt lenen:

 1. ABN AMRO
 2. Rabobank
 3. ING Bank
 4. SNS Bank
 5. Triodos Bank
 6. ASN Bank
 7. BNP Paribas
 8. Santander Consumer Finance
 9. Freo (onderdeel van De Lage Landen)
 10. Qander Consumer Finance

Naast deze grote banken zijn er ook andere kredietverstrekkers en online lening aanbieders, zoals bijvoorbeeld Geldshop, Lender & Spender, Nationale-Nederlanden Bank, etc.

 

Meest voorkomende geldleningen in Nederland.

 

In Nederland zijn er verschillende soorten geldleningen die beschikbaar zijn voor consumenten. Hier zijn enkele van de meest voorkomende leningsoorten:

 1. Persoonlijke lening: Bij een persoonlijke lening leen je een vast bedrag tegen een vaste rente. Het geleende bedrag wordt in één keer uitbetaald en je betaalt het terug in vaste maandelijkse termijnen over een vooraf afgesproken periode.
 2. Doorlopend krediet: Een doorlopend krediet is een lening waarbij je tot een bepaald maximumbedrag geld kunt opnemen wanneer je het nodig hebt. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je hebt opgenomen. Het maandelijkse bedrag dat je terugbetaalt is flexibel en afhankelijk van hoeveel geld je hebt opgenomen.
 3. Hypotheek: Een hypotheek is een lening die wordt gebruikt om een huis te kopen. Het geleende bedrag wordt terugbetaald over een lange periode (meestal tussen de 10 en 30 jaar) en de lening is vaak gekoppeld aan het huis als onderpand.
 4. Duurzaamheidslening: Een duurzaamheidslening is een speciale lening die wordt verstrekt om energiebesparende maatregelen in huis te financieren. Deze leningen hebben vaak lagere rentetarieven en kunnen worden gebruikt voor het installeren van zonnepanelen, isolatie, HR++ glas, etc.
 5. Studielening: Een studielening is een lening die wordt verstrekt aan studenten om hun studie te financieren. De rente op deze leningen is vaak lager dan op andere leningen en de terugbetaling begint pas na het afronden van de studie.

Een rekenvoorbeeld van een lening

Laten we als voorbeeld stellen dat ik €10.000 wil lenen voor de aankoop van een nieuwe auto en ik heb een persoonlijke lening afgesloten bij een bank met een rente van 5% per jaar. De looptijd van de lening is 4 jaar (48 maanden) en de bank berekent een vast maandelijks aflossingsbedrag.

Om het maandelijkse aflossingsbedrag te berekenen, moeten we het geleende bedrag, de rente en de looptijd van de lening in overweging nemen. We kunnen het maandelijkse aflossingsbedrag berekenen met de volgende formule:

Maandelijkse aflossing = (geleend bedrag + totale rente) / aantal maanden

Laten we de totale rente berekenen op basis van de rentevoet van 5% per jaar over de looptijd van 4 jaar. De totale rente die ik tijdens de looptijd van de lening moet betalen is:

Totaal aan rente = geleend bedrag x rente x looptijd Totaal aan rente = €10.000 x 0.05 x 4 Totaal aan rente = €2.000

Dus de totale kosten van de lening, inclusief rente, zijn €12.000 (€10.000 geleend bedrag + €2.000 totale rente). Om het maandelijkse aflossingsbedrag te berekenen, delen we deze totale kosten door het aantal maanden:

Maandelijkse aflossing = (geleend bedrag + totale rente) / aantal maanden Maandelijkse aflossing = €12.000 / 48 maanden Maandelijkse aflossing = €250

Dus ik moet €250 per maand betalen gedurende de looptijd van de lening om de lening terug te betalen in 4 jaar, inclusief rente.