Geld lenen kost geld

Geld lenen met lening.nl

Hypotheek

Doorlopend krediet

Ambtenarenlening

Persoonlijke lening

Medewerker
Stel je vraag aan Pascal Financieel adviseur

Ik ben Pascal, mocht je nog meer willen weten over geld lenen dan beantwoord ik graag je vragen.

Stel je vraag

Wat is geld lenen?

Geld lenen is een gangbare manier om tijdelijk extra financiële middelen te verkrijgen. In Nederland zijn er tal van redenen waarom mensen een lening afsluiten, zoals de aanschaf van een auto, het verbouwen van een woning of het financieren van een studie. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten van geld lenen om een weloverwogen keuze te maken. In dit artikel bespreken we de soorten leningen, het belang van BKR-toetsing, het berekenen van je leencapaciteit, de kosten van geld lenen en geven we tips voor verantwoord lenen. Ten slotte behandelen we enkele veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Soorten leningen: Persoonlijke lening en doorlopend krediet

Er zijn twee hoofdsoorten leningen in Nederland: de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Een persoonlijke lening is een lening waarbij je een vast bedrag leent voor een vastgestelde periode. Je betaalt elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing, waardoor je precies weet wanneer de lening is afgelost. Dit type lening is geschikt voor situaties waarin je eenmalig een grote uitgave moet doen, zoals het kopen van een auto of het financieren van een verbouwing.

Een doorlopend krediet is een flexibele lening waarbij je tot een vooraf vastgesteld limiet mag lenen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en kunt afgeloste bedragen opnieuw opnemen. De rente en looptijd zijn variabel, waardoor dit type lening geschikt is voor situaties waarin je over een langere periode extra financiële ruimte nodig hebt, zoals het financieren van een studie of het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Geld lenen zonder BKR-toetsing: Is het mogelijk?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een organisatie die informatie bijhoudt over kredieten die consumenten in Nederland hebben afgesloten. Als je een lening aanvraagt, voert de kredietverstrekker meestal een BKR-toetsing uit om te controleren of je eerdere leningen hebt en of je betalingsachterstanden hebt opgelopen. Deze informatie helpt kredietverstrekkers om het risico van het verstrekken van een lening in te schatten en helpt consumenten om niet meer geld te lenen dan ze kunnen terugbetalen.

Geld lenen zonder BKR-toetsing is in principe mogelijk, maar er zijn enkele belangrijke kanttekeningen. Ten eerste zijn er weinig kredietverstrekkers die leningen zonder BKR-controle aanbieden, en degenen die dit wel doen, rekenen vaak hoge rentetarieven vanwege het verhoogde risico. Ten tweede kan geld lenen zonder BKR-toetsing leiden tot overk

reditering, wat betekent dat je meer leent dan je daadwerkelijk kunt terugbetalen. Dit kan leiden tot financiële problemen op de lange termijn. Het is daarom verstandiger om een lening af te sluiten bij een kredietverstrekker die wel een BKR-toetsing uitvoert, zodat je zeker weet dat je verantwoord leent.

Leningberekening: Hoeveel kun je lenen? (Voorbeeld)

Om te bepalen hoeveel je kunt lenen, moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals je inkomen, je vaste lasten en eventuele andere schulden. Een eenvoudige manier om je leencapaciteit te berekenen, is door je netto maandinkomen te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Deze factor varieert afhankelijk van de kredietverstrekker en je persoonlijke situatie. Als richtlijn kun je uitgaan van een factor tussen 4 en 5.

Stel dat je een netto maandinkomen hebt van €2.500 en je kiest een factor van 4,5. Je maximale leencapaciteit zou dan 2500 x 4,5 = €11.250 bedragen. Houd er rekening mee dat dit een indicatie is en dat kredietverstrekkers ook rekening houden met zaken zoals je woonsituatie, je leeftijd en de looptijd van de lening. Om een nauwkeurigere berekening te maken, kun je gebruikmaken van online rekentools die veel kredietverstrekkers aanbieden.

Rente en aflossing: Wat zijn de kosten van geld lenen?

De kosten van geld lenen bestaan uit rente en aflossing. Rente is het bedrag dat je betaalt aan de kredietverstrekker voor het gebruik van hun geld, terwijl aflossing het geleende bedrag is dat je terugbetaalt. De rente wordt meestal uitgedrukt als een percentage van het geleende bedrag.

Factoren die de rente beïnvloeden zijn onder andere de hoogte van de lening, de looptijd en het risicoprofiel van de lener. In het algemeen geldt: hoe hoger het risico voor de kredietverstrekker, hoe hoger de rente. De maandelijkse aflossing wordt berekend op basis van het geleende bedrag, de rente en de looptijd van de lening.

Als voorbeeld, stel dat je een persoonlijke lening afsluit van €10.000 met een rentepercentage van 4% en een looptijd van 5 jaar (60 maanden). De totale rente die je over de gehele looptijd van de lening betaalt, zou €1.040 bedragen. Je maandelijkse aflossing zou €184,67 zijn (€10.000 geleend bedrag + €1.040 rente, gedeeld door 60 maanden).

Verantwoord lenen: Tips om verstandig geld te lenen

Om verantwoord geld te lenen, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende tips:

 1. Vergelijk verschillende kredietverstrekkers en hun aanbod om de beste voorwaarden en rentetarieven te vinden. Maak gebruik van online vergelijkingstools om het proces te vergemakkelijken.
  1. Kies een lening die past bij je financiële situatie en doel. Denk goed na over het bedrag dat je nodig hebt en hoe lang je nodig hebt om het terug te betalen.
  2. Lees de voorwaarden van de lening zorgvuldig door, met name wat betreft eventuele boetes of extra kosten bij vervroegde aflossing of betalingsachterstanden.
  3. Stel een realistisch budget op om ervoor te zorgen dat je de maandelijkse aflossingen kunt betalen zonder in financiële problemen te komen.

Veelgestelde vragen over geld lenen

 1. Kan ik geld lenen als ik een tijdelijk contract heb? Ja, het is mogelijk om geld te lenen met een tijdelijk contract. Echter, kredietverstrekkers kunnen strengere voorwaarden hanteren of een lager leenbedrag toekennen, omdat een tijdelijk contract minder financiële zekerheid biedt dan een vast contract.
 2. Wat gebeurt er als ik mijn lening niet kan terugbetalen? Als je niet in staat bent om je lening terug te betalen, kunnen er extra kosten en boetes in rekening worden gebracht. In het ergste geval kan de kredietverstrekker beslag leggen op je bezittingen om de schuld te vereffenen. Neem contact op met je kredietverstrekker als je betalingsproblemen verwacht om samen tot een oplossing te komen.
 3. Kan ik meerdere leningen tegelijkertijd afsluiten? Ja, het is mogelijk om meerdere leningen tegelijkertijd af te sluiten. Echter, dit verhoogt het risico op overkreditering en kan leiden tot financiële problemen. Het is verstandig om eerst de bestaande lening af te lossen voordat je een nieuwe lening afsluit.
 4. Wat is het verschil tussen een vaste en variabele rente? Bij een vaste rente blijft het rentepercentage gedurende de gehele looptijd van de lening hetzelfde, waardoor je maandelijkse aflossing constant blijft. Bij een variabele rente kan het rentepercentage gedurende de looptijd van de lening veranderen, wat kan leiden tot een verandering in je maandelijkse aflossing.
 5. Is het mogelijk om mijn lening vervroegd af te lossen zonder extra kosten? Dit hangt af van de voorwaarden van je lening en de kredietverstrekker. Sommige kredietverstrekkers staan vervroegde aflossing zonder extra kosten toe, terwijl anderen een boete in rekening kunnen brengen. Controleer de voorwaarden van je lening of neem contact op met je kredietverstrekker om te achterhalen of vervroegde aflossing zonder extra kosten mogelijk is.

Wat zijn de meest voorkomende redenen om geld te lenen in Nederland?

 1. Woningfinanciering: Een van de meest voorkomende redenen om geld te lenen in Nederland is om een huis te kopen. Dit wordt meestal gedaan door middel van een hypotheek, waarbij de lening wordt gebruikt om de aankoop van een huis te financieren. Een hypotheek is vaak een langlopende lening, met een looptijd van 10 tot 30 jaar.
 2. Verbouwing en renovatie: Mensen lenen ook vaak geld om hun huis te verbouwen of te renoveren. Dit kan zijn om de waarde van het huis te verhogen of om het huis aan te passen aan de veranderende behoeften van de bewoners.
 3. Auto- en andere grote aankopen: Mensen lenen vaak geld om grote aankopen te doen, zoals een auto of andere dure goederen. Dit kan worden gedaan door middel van een persoonlijke lening of financiering via de verkoper.
 4. Schulden aflossen: Soms kan het nodig zijn om geld te lenen om bestaande schulden af te lossen. Dit kan helpen om de schuld te consolideren en de maandelijkse betalingen te verminderen.
 5. Studiefinanciering: Studenten kunnen ook geld lenen om hun studie te financieren. Dit kan worden gedaan door middel van studieleningen, die tegen gunstige rentetarieven beschikbaar zijn gesteld door de overheid.

Bij welke banken in Nederland kan je zoal geld lenen?

Er zijn veel verschillende banken en kredietverstrekkers in Nederland waarbij je geld kunt lenen. Hier zijn enkele van de bekendste en grootste banken in Nederland waarbij je geld kunt lenen:

 1. ABN AMRO
 2. Rabobank
 3. ING Bank
 4. SNS Bank
 5. Triodos Bank
 6. ASN Bank
 7. BNP Paribas
 8. Santander Consumer Finance
 9. Freo (onderdeel van De Lage Landen)
 10. Qander Consumer Finance

Naast deze grote banken zijn er ook andere kredietverstrekkers en online lening aanbieders, zoals bijvoorbeeld Geldshop, Lender & Spender, Nationale-Nederlanden Bank, etc.

Meest voorkomende geldleningen in Nederland.

In Nederland zijn er verschillende soorten geldleningen die beschikbaar zijn voor consumenten. Hier zijn enkele van de meest voorkomende leningsoorten:

 1. Persoonlijke lening: Bij een persoonlijke lening leen je een vast bedrag tegen een vaste rente. Het geleende bedrag wordt in één keer uitbetaald en je betaalt het terug in vaste maandelijkse termijnen over een vooraf afgesproken periode.
 2. Doorlopend krediet: Een doorlopend krediet is een lening waarbij je tot een bepaald maximumbedrag geld kunt opnemen wanneer je het nodig hebt. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je hebt opgenomen. Het maandelijkse bedrag dat je terugbetaalt is flexibel en afhankelijk van hoeveel geld je hebt opgenomen.
 3. Hypotheek: Een hypotheek is een lening die wordt gebruikt om een huis te kopen. Het geleende bedrag wordt terugbetaald over een lange periode (meestal tussen de 10 en 30 jaar) en de lening is vaak gekoppeld aan het huis als onderpand.
 4. Duurzaamheidslening: Een duurzaamheidslening is een speciale lening die wordt verstrekt om energiebesparende maatregelen in huis te financieren. Deze leningen hebben vaak lagere rentetarieven en kunnen worden gebruikt voor het installeren van zonnepanelen, isolatie, HR++ glas, etc.
 5. Studielening: Een studielening is een lening die wordt verstrekt aan studenten om hun studie te financieren. De rente op deze leningen is vaak lager dan op andere leningen en de terugbetaling begint pas na het afronden van de studie.

Slim en verantwoord geld lenen

In dit artikel hebben we de belangrijkste aspecten van geld lenen besproken, waaronder de verschillende soorten leningen, het belang van BKR-toetsing, het berekenen van je leencapaciteit en de kosten van geld lenen. Verder hebben we tips gegeven voor verantwoord lenen en enkele veelgestelde vragen beantwoord.

Bij het lenen van geld is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn en verstandige keuzes te maken. Kies een passende lening, vergelijk aanbieders en voorkom overkreditering. Zo zorg je ervoor dat je op een verantwoorde manier geld leent en je financiële situatie gezond houdt.

Zorg ervoor dat je betrouwbare bronnen raadpleegt en vermeldt in de tekst om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen. Door je goed in te lezen en de juiste keuzes te maken, kun je op een slimme en verantwoorde manier geld lenen om je financiële doelen te bereiken.