Geld lenen kost geld

Looptijd van je lening berekenen

Geld lenen is soms nodig. Dan moet je terugbetalen. Hoe lang duurt dat? Wat is de looptijd van een lening tot deze is afgelost? Bereken hier hoe lang je lening (nog) zal lopen.

Looptijd van jouw lening in maanden

Op deze pagina berekenen we de looptijd van een lening voor je. Dat kan ook de resterende looptijd van een bestaande lening zijn. Daarnaast vermelden we de totale kosten voor berekende lening. De uitkomsten zijn een benadering. De cijfers van een kredietverstrekker kunnen hier een klein beetje van afwijken ΓÇô dat komt dan door afrondingsverschillen.

Flexibele looptijd van een doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet (DK) wordt de werkelijke looptijd waarschijnlijk anders dan we hier berekenen. De leenrente bij een doorlopend krediet is variabel en kan dus ieder moment gewijzigd worden. Ook kun je bij deze leenvorm afgeloste bedragen opnieuw opnemen of juist heel veel in één keer aflossen. Dat heeft allemaal gevolgen voor de einddatum waarop de lening volledig is afgelost.

Maandbedrag ligt vast, looptijd niet

Het maandbedrag bij een doorlopend krediet staat immers wel vast: dat wordt niet aangepast door rentewijzigingen, opnames of aflossingen. Per maand betaal je het afgesproken percentage van de kredietlimiet. Van dat maandbedrag wordt eerst de te betalen rente (afhankelijk van rentepercentage en openstaande schuld) afgehaald ΓÇô met wat er daarna overblijft wordt de schuld verlaagd. Een hogere rente en tussentijdse opnames zorgen dus voor een langere looptijd, terwijl een lagere rente en extra aflossingen de looptijd verkorten.

Vaste duur van een persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening (PL) staan de gegevens meer vast. Als je de leninglasten volgens afspraak betaalt klopt de berekening van de looptijd. Alleen als je extra aflossingen doet zal de lening eerder afbetaald zijn dan we hier berekenen.

Extra aflossen zonder kosten?

Mocht je verwachten dat je extra aflossingen kunt doen tijdens de looptijd van jouw persoonlijke lening, check dan voordat je er één afsluit goed of dat zonder kosten kan. Dat verschilt per kredietverstrekker en is de moeite van het controleren meer dan waard. Door een extra aflossing kun je de totale kosten van jouw lening flink omlaag brengen dus dan is het vervelend als hierbij juist extra kosten in rekening worden gebracht.

Meer berekeningen voor geld lenen