Geld lenen kost geld

Santander weigert compensatie doorlopend krediet

Uitspraak Kifid volgens bank onjuist

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Het was al een tijdje stil rondom de doorlopend krediet compensaties. Dat kan de indruk wekken dat alle betrokken consumenten netjes het geld krijgen waar ze volgens de uitspraken van het Klachteninstituut Financiëe Dienstverlening (Kifid) recht op hebben. Voor diverse bankinstellingen is dat inderdaad het geval. Er is er echter één die uit de pas loopt en weigert te compenseren: Santander.

Santander doet niet mee

In de uitzending van het tv programma Kassa werd afgelopen weekend duidelijk dat kredietverstrekker Santander elke consument die vraagt om compensatie structureel de deur wijst. De bank laat haar klanten schriftelijk weten niet mee te doen aan de compensatie-actie omdat “de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid (CvB 2021-0020) om meerdere redenen onjuist zou zijn.”

Santander heeft naar Kassa een korte reactie gegeven: “Wij werken nog aan een zorgvuldige en duurzame oplossing en aanpak voor de betreffende klanten, waarbij wij tevens rekening houden met de ontwikkelingen ten aanzien van de DNBbenchmark en recente jurisprudentie van de civiele rechter. Wij verwachten de komende maanden meer duidelijkheid.”

Procedure Consumentenbond tegen Santander

De Consumentenbond bereidt een procedure voor tegen Santander. Contact met de bank en melding bij de Autoriteit Financiëe Markten (AFM) hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. De volgende stap is naar het Kifid, waar de bond namens 1.500 een procedure zal aanspannen.