Geld lenen kost geld

Gemeente Zwolle wil garant staan voor duurzaamheidslening.

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor garant te staan voor een lening van de co├╢peratie Duurzaam Tolhuislanden. Met de lening, die de co├╢peratie kan aantrekken, kunnen de plannen voor de realisatie van duurzame energie in de Tolhuislanden verder worden vormgegeven. De gemeentegarantie is een voornemen.

Co├╢peratie Duurzaam Tolhuislanden is een initiatief van de buurtbewoners van Tolhuislanden om zelf de regie te houden en bij te dragen aan de energietransitie in het gebied. De gemeente en de Co├╢peratie Duurzaam Tolhuislanden hebben hiervoor al een gebiedsovereenkomst gesloten. In de planvorming wordt rekening gehouden met zowel opwekking van zonne- als windenergie.

Gemakkelijker

Nu de gemeente zich garant wil stellen, kan het voor de co├╢peratie in deze fase makkelijker worden om leningen aan te trekken. Het geld dat op deze manier vrijkomt maakt het voor de co├╢peratie mogelijk om in eigen beheer procedures te doorlopen, vergunningen aan te vragen, netwerkcapaciteit te reserveren en de benodigde kennis en kunde in te huren.

De Commissie is positief over de garantstelling voor de lening door de co├╢peratie. In Zwolle worden lokale initiatieven in de energietransitie gestimuleerd. Energie opgewekt door en voor inwoners van Zwolle, dat wil de gemeente volop stimuleren om duurzame energieopwekking voor de stad te realiseren. Een garantie die het voor initiatiefnemers mogelijk maakt om een goede start te maken, hoort daar wat het college betreft ook bij