Geld lenen kost geld

Klachtenloket BKR verhuist naar Kifid

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Klachtenloket BKR verhuist naar Kifid

Binnenkort naar Kifid met klachten over kredietregistratie

Consumenten met een klacht over de registratie van hun krediet bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) moeten deze klacht vanaf 1 oktober 2021 indienen bij het het klachteninstituut voor de financiëe sector (Kifid). Het BKR stopt met haar eigen klachtenloket. De aanleiding is dat de klachten van beide instellingen een grote overlap en samenloop kennen. Door de afhandeling te concentreren op één plek verwacht men een efficiëntere afhandeling van klachten.

Wat doet het BKR?

Elke consumentenlening vanaf 250 euro wordt geregistreerd bij het BKR. Dat is handig voor banken en andere instellingen die overwegen om een lening te verstrekken aan een consument. Ze kunnen dan eenvoudig bij het BKR opvragen welke leningen al lopen om te kijken of de nieuwe lening wel verantwoord is.

Betalingsproblemen? Achterstandscodering!

Naast de lening zelf, worden ook eventuele betalingsproblemen bij het BKR geregistreerd. Bij de lening komt dan een codering (achterstandscodering) te staan. Deze codering zorgt ervoor dat andere kredietverstrekkers erg terughoudend zullen zijn om een lening te verstrekken. Deze coderingen zijn vaak tot 5 jaar nadat de achterstand is ingelopen en/of de lening is afgelost zichtbaar in het register.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de consument als die bijvoorbeeld een lening of hypotheek aan wil gaan. Vanwege deze grote gevolgen, ontstaan vooral over deze achterstandscoderingen vaak discussies tussen consument en geldverstrekker. Deze discussies kunnen leiden tot een officiëe klacht van de consument over de kredietregistratie.

Procedure vanaf 1 oktober 2021

Een consument met een klacht over een kredietregistratie, moet deze klacht eerst voorleggen aan de kredietverstrekker die de registratie heeft gedaan. Mochten beide partijen er niet met elkaar uitkomen, dan kan de consument de klacht vanaf 1 oktober 2021 voorleggen aan het Kifid. Het indienen van een klacht bij het Kifid is gratis.

Het Kifid zal eerst beoordelen of ze de klacht kunnen behandelen. Vervolgens zal een jurist van het Kifid contact opnemen met de consument om de klacht te bespreken. Vaak worden dan vragen gesteld en eventueel (extra) documenten opgevraagd. Vervolgens wordt er een poging tot bemiddeling gedaan. Soms wordt hiervoor een hoorzitting ingepland. Als de bemiddeling niet tot een oplossing leidt, dan zal de Geschillencommissie van het Kifid tot een uitspraak komen. Vaak in de vorm van een bindend advies. Vaak is de procedure hierbij afgerond, maar in sommige gevallen besluit één van de 2 partijen om in beroep te gaan of naar de rechter te stappen.

Kijk hier voor uitgebreide info over de Kifid procedure