Geld lenen kost geld

Rente terugkrijgen bij te hoge lening

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Het gerechtshof in Arnhem heeft, voor consumenten die een te hoge lening kregen voorgeschoteld van een geldverstrekker, enige tijd geleden besloten dat zij recht hebben op een schadevergoeding. De kredietverstrekker is verplicht om teveel betaalde rente terug te betalen. De website LegalDutch schreef hier in 2014 al over. Consumenten worden zodoende gecompenseerd voor de kosten die zij extra hebben gemaakt. Over het te hoge leenbedrag ontvangen ze een compensatie in de vorm van een terugbetaling van de rentetermijnen. Daarover later meer. Eerst krijgt van ons de DSB bank de volle aandacht. Want consumenten die eerder bij deze (inmiddels failliete) bank geld leenden, hebben recht op schadevergoeding indien blijkt dat ze werden geadviseerd om een te hoge lening af te sluiten.

DSB klanten ontvangen ook schadevergoeding

Voor klanten van het failliete DSB is de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem goed nieuws. Zij hebben recht op een compensatieregeling en dus een schadevergoeding. Curatoren van deze bank hebben jarenlang gepleit voor een dergelijke compensatieregeling voor gedupeerden van de DSB Bank. Inmiddels zijn ze overeengekomen dat de vergoeding wordt gebaseerd alleen op het gedeelte van de lening dat teveel is verstrekt. Of te wel: de rente die jij hebt betaalt over het zogenoemde bovenmatige deel van de lening wordt terugbetaald. Hoeveel schadevergoeding je als gedupeerde krijgt, is afhankelijk van het bedrag dat je bovenmatig werd geadviseerd te lenen.

Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

Het Hof in Amsterdam buigt zich dit jaar over het voorstel van de curatoren. Het is nog allerminst honderd procent zeker dat ex-klanten van de DSB Bank een vergoeding tegemoet kunnen zien, maar wel zeer waarschijnlijk. Het voorstel van de curatoren ligt bij het Hof en deze moet alleen nog algemeen bindend worden verklaard. Het voorstel is gebaseerd op de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Overigens geldt dit voorstel en deze compensatieregeling ook voor degenen die een hypotheek hebben afgesloten. Wat betekent dit voor banken zoals Afab? Het is nog maar de vraag of consumenten die via Afab een hypotheek hebben afgesloten, ook recht hebben op schadevergoeding/compensatie. Daarover moet de rechter zich buigen. Veel banken hebben in de voorgaande jaren consumenten te hoge leningen en hypotheken verstrekt.

Afab moet ook terugbetalen

Kredietverstrekker Afab ontspringt ook niet de dans. Het Hof heeft al op zeventien september vorig jaar besloten dat de kredietverstrekker haar klanten geld moet terugbetalen. Afab heeft aantoonbaar niet aan haar zorgplicht voldaan. De zorgplicht van kredietverstrekkers houdt onder meer in dat ze nauwkeurig onderzoek moet doen naar de financiëe situatie van de klant en de mogendheid om het risico te dragen, de lening af te betalen dus. Doordat ook deze geldverstrekker vaak te hoge leningen verstrekte aan klanten en zij dus op de hoogte was van het feit dat veel leners de bedragen niet (tijdig) zouden kunnen aflossen, was er in die periode duidelijk sprake van overkreditering.

Ouder nieuws maar nog steeds recent!

Nog steeds duikelen er verhalen op van consumenten die met een te hoge schuldenlast zitten opgescheept. Weinig leners zijn er echter van op de hoogte dat zij recht hebben op terugbetaling van de rente die ze hebben betaalt over het deel dat bovenmatig is verstrekt. Ben je van mening dat je een te hoge hypotheek of lening hebt gekregen? Je kan heel eenvoudig online berekenen of je in aanmerking komt voor een compensatie van de kredietverstrekker. Dit kan o.a. op de website van LegalDutch.