Geld lenen kost geld

Wat is een starterskrediet?

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Een starterskrediet is een krediet dat door het UWV wordt verstrekt. Zo kan dit krediet worden gebruikt door mensen die in de ziektewet zitten of een uitkering ontvangen en daardoor weinig kapitaal hebben om zelf een bedrijf op te starten. Het UWV helpt deze mensen op weg.

Voorwaarden

Je zit in de ziektewet of je ontvangt een WIA-, Wajong-, WAO- of een WAZ-uitkering.

Daarnaast verplicht het UWV om je, voordat je daadwerkelijk begint met je eigen bedrijf, grondig voor te bereiden. Onderzoek bijvoorbeeld de markt en ga na of het ondernemerschap echt bij je past. Een deskundige van het UWV zal je plannen beoordelen. Met hem of haar maak je een afspraak. Je krijgt dan tegelijk persoonlijk advies.

De voorbereidingen

Zoals we al schreven komt lang niet iedereen in aanmerking voor een dergelijke starterskrediet. Je moet in de ziektewet zitten of een uitkering ontvangen. Start je vanuit arbeidsongeschiktheid een eigen bedrijf, dan moet je onderstaande stappen zelf nemen voordat je recht hebt op een krediet.

  • Blijf altijd ingeschreven staan als werkzoekende
  • Je volgt daarnaast verplicht een training Zelfstandig ondernemen (met WW-uitkering). Je krijgt tijdens deze training uitvoerig uitleg, bijvoorbeeld hoe je vanuit de WW kan starten als zelfstandige
  • Daarnaast verplicht het UWV jou dat je onderzoek doet. Zo onderzoek je bijvoorbeeld of je ideeën haalbaar zijn, zoek je naar een geschikte locatie voor je bedrijf en informeer je bij verzekeraars naar geschikte verzekeringen
  • Ook ga je na hoe het UWV jou kan ondersteunen. Misschien heb je bijvoorbeeld een aanvulling op je inkomen nodig of kan je aanspraak maken op vergoedingen…
  • Het belangrijkste is dat je een goed ondernemersplan opstelt. Een deskundige van het UWV zal dit beoordelen

Belangrijk: Deze fase noemt het UWV ook wel de onderzoeksperiode. In deze periode mag je altijd besluiten om af te zien van een starterskrediet. Je behoudt dan je uitkering of ziektewet.

Wat zijn de gevolgen voor je uitkering als je een eigen bedrijf start?

Alle inkomsten die voortvloeien uit je eigen bedrijf, worden door het UWV verrekend met je uitkering of ziektewet. Maak je bijvoorbeeld winst, dan kan het zijn dat de uitkering door deze instantie wordt aangepast. Dit gebeurt allemaal zo snel mogelijk, zodat je nooit achteraf opeens veel geld aan het UWV moet terugbetalen. Je hoeft zelf verder niets te doen. De uitkering of ziektewet wordt automatisch aangepast. Let op: De inkomsten uit je eigen bedrijf moet je dan wel doorgeven aan het UWV. Doe je dit niet, dan moet je misschien alsnog een flinke som in een keer terugbetalen. In veel gevallen krijg je tijdelijk geen uitkering meer of wordt je gekort. Ook ontvang je een boete.