Geld lenen kost geld

Doorlopend krediet verdwenen van de markt

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Doorlopend krediet verdwenen van de markt

Van populairste kredietvorm naar verdwenen in 10 jaar tijd

Als je in het verleden een lening nodig had, kon je als consument kiezen tussen 2 kredietvormen: de persoonlijke lening (PL) en het doorlopend krediet (DK). Wilde je zekerheid, dan was de persoonlijke lening vaak de beste keuze. Wilde je flexibiliteit, dan lag een doorlopend krediet meer voor de hand.

Die tijd is voorbij: je kunt momenteel geen doorlopend krediet meer afsluiten.

Doorlopend krediet was de populairste kredietvorm

Tot een paar jaar geleden, was het doorlopend krediet nog de meestgekozen kredietvorm. Veel consumenten kozen voor deze kredietvorm vanwege 2 redenen: de flexibiliteit en de lage rente.

Flexibiliteit

Bij een DK spreek je met de kredietverstrekker een kredietlimiet af. Tot die limiet kun je bedragen opnemen. Gedurende de looptijd los je op het DK af. Maar als je op een later moment weer geld nodig hebt, kun je tot de kredietlimiet weer bedragen opnemen. Dit maakt een DK veel flexibeler dan een persoonlijke lening waarbij de looptijd, aflossing en rente bij het afsluiten van de lening al vast staan.

Lagere rente

Bij een DK staat de rente vooraf niet vast. Het DK kent een variabele rente waardoor deze dus op ieder moment aangepast kan worden. Dat is ook een belangrijke reden waarom de rente op een DK heel lang lager is geweest dan de rente op een PL. Een variabele rente is vaak lager dan een vaste rente.

In onderstaande grafiek hebben wij de laagste rente voor een PL en een DK over de laatste 10 jaar op een rij gezet.

Historische leenrentes van 2012 tot en met 2022

In het plaatje is duidelijk te zien dat de rente op een DK tot in 2016 lager was dan de laagste rente op een PL. Daarna zien we dat de rente van de PL flink gedaald is terwijl de rente op het DK niet gedaald is.

Alle actuele leenrentes vergelijken

Problemen met DK

Dat de rente op DK’s niet gedaald is, heeft tot flinke protesten en klachten geleid. In de laatste jaren zijn de rentes namelijk hard gedaald. De klagers vonden het onbegrijpelijk dat de rente op hun DK niet daalde (soms zelfs steeg!) terwijl verder alle rentes wel flinke dalingen lieten zien.

Rente meedalen met de marktrente

Toezichthouder AFM en het Klachteninstituut voor de Financiëe Dienstverlening (Kifid) waren het volledig eens met de klagers. Zij hebben banken erop aangesproken dat het niet zo kan zijn dat de marktrentes flinke dalingen laten zien en dat klanten met een lopend DK (variabele rente) deze rentedaling niet terug zien in hun leenrente. Deze klachten hebben ertoe geleid dat banken hun klanten (hebben) moeten compenseren zodat ze alsnog profiteren van de rentedalingen.

Overkreditering

Naast de te hoge rente had de AFM nog een ander probleem met de kredietvorm DK: overkreditering. De AFM is van mening dat consumenten niet te veel mogen lenen ten opzichte van hun inkomen. En het risico van overkreditering is bij een doorlopend krediet veel groter dan bij een persoonlijke lening. Mensen kunnen bij het DK tenslotte telkens opnieuw hun kredietruimte aanspreken. Ook als hun inkomen wellicht niet meer toereikend is of dat er een andere reden is dat het opnemen van een krediet niet verstandig is. Een DK is weliswaar heel flexibel, maar in de praktijk blijkt dat veel consumenten door deze flexibiliteit nooit van hun lening afkomen. De AFM heeft kredietverstrekkers aangesproken op hun zorgplicht en duidelijk gemaakt dat kredietverstrekkers overkreditering beter tegen moeten gaan.

Gevolg: doorlopend krediet uit de gratie

Het gevolg van bovenstaande ontwikkelingen was dat veel kredietverstrekkers gestopt zijn met het aanbieden van het product doorlopend krediet aan nieuwe klanten. En nu is het dus zover dat de laatste doorlopende kredieten van de markt verdwenen zijn.