Geld lenen kost geld

Lening aanvragen nu rente nog laag is?

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Lening aanvragen nu rente nog laag is?

Rente kan stijgen door toename financiëe problemen

De afgelopen tijd is de rente bij heel veel aanbieders van leningen al gestegen. Dat is niet verwonderlijk: het algemene renteniveau is in de laatste maanden fors omhoog gegaan. Inmiddels is de hoge piek ook wel weer wat afgezwakt, maar de afgelopen weken redelijk stabiel. De kapitaalmarktrente schommelt rond de 1,5%, de 12-maands Euribor rond de 1%.

PL-rentes zijn al verhoogd

Inmiddels hebben de meeste geldverstrekkers van persoonlijke leningen dus ook hun rentes verhoogd. De vraag is of het daarbij blijft. Gaan de PL-rentes nog verder omhoog? Daar kunnen wij natuurlijk niet veel zinnigs over zeggen, dat ligt aan het rentebeleid van de banken die leningen verstrekken.

Rentebeleid voor leningen

Dat rentebeleid voor leningen, daarbij kijken ze naar allerlei ontwikkelingen:

  • de marktrentes
  • de verwachtingen in de markt
  • de risico’s

Het risico-element in de leenrente, daarvan zou ik me kunnen voorstellen dat het ervoor gaat zorgen dat de rente voor persoonlijke leningen nog verder zal stijgen. Zelfs als de marktrente stabiel zou blijven.

Steeds meer mensen met financiëe problemen

De berichten over huishoudens die in de financiëe problemen komen door de grote prijsstijgingen vliegen ons bijna dagelijks om de oren. Vorige week luidde Nibud de alarmbel: Groeiend aantal huishoudens zit financieel klem. Het budgetinstituut verwacht dat één op de drie huishoudens moeite heeft om het financiëe plaatje elke maand rond te krijgen. De oorzaak is welbekend: zowel de vaste lasten als de huishoudelijke uitgaven zijn flink gestegen.

Probleem met afbetalen lening

Het is te verwachten dat er door deze ontwikkeling ook meer mensen moeite krijgen met het afbetalen van hun leningen. Voor lopende leningen kunnen geldverstrekkers daar niet veel aan doen: die afspraken staan vast voor de hele looptijd. Voor nieuwe leningen kunnen ze wel rekening houden met dit gestegen risico.

Leennormen zijn al aangepast

Per 15 juli zijn de leennormen al aangepast: met hetzelfde inkomen kun je nu minder lenen dan een week geleden. Die aanpassing is ingegeven door de gestegen kosten van zo ongeveer alles waar we geld aan uitgeven.

Risico-opslag ook omhoog?

Naast de aanpassing van die leennormen kan een geldverstrekker ook besluiten de risico-opslag in de rente te verhogen. Dat zorgt ervoor dat ze ook een buffer creëren voor betalingsproblemen die ontstaan bij mensen die bij het afsluiten van de lening wel voldeden aan de leennormen, maar alsnog blijken niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Verdere stijging leenrente

Ik kan me voorstellen dat dit ervoor zorgt dat de leenrente verder stijgt. Bij kredietbanken met een Risk Based Pricing (hier bij is de rente die je geoffreerd krijgt is afhankelijk van jouw risicoprofiel) is het goed denkbaar dat het verschil tussen de minimale en maximale rente groter wordt.

Lening afsluiten naar voren halen

Mocht je plannen hebben om in de nabije toekomst een lening af te sluiten voor een grote uitgave, dan kan het een idee zijn om de aanvraag naar voren te halen. Niet dat ik zeker weet wat er met de rente gaat gebeuren… het is natuurlijk aan jou om daar je eigen idee over te vormen.

Huidige rente vastleggen

Denk jij ook dat de goedkoopste leningen duurder gaan worden? Dan kan het een overweging zijn om de huidige rente vast te leggen door jouw lening nu aan te vragen!

Laagste rente voor leningen