Geld lenen kost geld

WOZ Krediet afsluiten

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Moet u uw eigenwoningforfait betalen en zit u hierdoor even krap bij kas? Het WOZ Krediet kan uw financiëe problemen tijdelijk en tegen een gunstige rente oplossen. Een WOZ Krediet afsluiten zorgt ervoor dat u op elk moment geld kunt lenen tot een door de kredietverstrekker, bank of financiëe instelling bepaald maximum. Ook aflossen en opnieuw lenen kan op elk moment tot dit plafond. In dit artikel vind u allereerst een korte uitleg over de vaststelling van de WOZ-waarde en een eventueel bezwaarschrift. Vervolgens wordt ingezoomd op de voor- en nadelen van een WOZ Krediet afsluiten om u ten slotte te helpen met het vinden van de ideale betrouwbare Nederlandse partij voor het afsluiten van uw WOZ Krediet.

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken, oftewel de waarde van uw eigen woning of de grond die u bezit. In Nederland is bepaald dat u als woningeigenaar een bijdrage moet betalen voor het bezig van uw woning. Dit eigenwoningforfait is 0,6% van de de WOZ-waarde van uw woning en moet bovenop uw belastbaar inkomen worden opgeteld. De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald door de gemeente na een vergelijking van huizen die ongeveer gelijk aan elkaar zijn. Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u hiervoor een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente.

Voordelen WOZ Krediet

Er zijn een aantal belangrijke voordelen van het WOZ Krediet aan te wijzen. Zo hoeft u bij het WOZ Krediet afsluiten niet direct het volledige bedrag in één keer op te nemen en u betaalt dus ook geen rente over het niet-opgenomen bedrag. Daarnaast kunt u uw WOZ Krediet op elk moment aflossen en weer opnemen. Op deze manier wordt een WOZ Krediet afsluiten een soort back-up voor wanneer u rekeningen even niet kunt betalen. Ten slotte heeft deze kredietvorm een lagere rente dan bijvoorbeeld een doorlopend krediet of een persoonlijke lening omdat het huis als onderpand wordt gebruikt.

Nadelen WOZ Krediet

Bij een WOZ Krediet kunt u op elk moment geld aflossen en opnemen, met als gevolg dat aflossen vaak langer duurt dan bij een persoonlijke lening. Dit betekent dat de rente misschien laag mag zijn, maar de totale kosten uiteindelijk hoger kunnen uitvallen. Daarnaast is de rente variabel, iets dat meestal positief uitpakt, maar dit zou ook negatief kunnen uitpakken wanneer te rente stijgt terwijl u geld van het krediet hebt opgenomen. Ten derde is een WOZ Krediet in tegenstelling tot een persoonlijke lening niet volledig aftrekbaar wanneer het wordt gebruikt voor een renovatie, verbouwing of de verduurzaming van de woning. Ten slotte ligt het maximumbedrag in veel gevallen op €10.000,-.

WOZ Krediet afsluiten

Omdat u inmiddels alle kenmerken van het WOZ Krediet tegen bent gekomen wordt het nu tijd om u te helpen met het vinden van de ideale partij voor een WOZ Krediet afsluiten. Let er bij het afsluiten van een WOZ Krediet op dat u geen fee hoeft te betalen per aflossing en dat de rente van het WOZ Krediet gunstig is tegenover andere partijen. Als tip kunnen wij u meegeven om aflossingen van het WOZ Krediet van tevoren in te plannen bij uw bank zodat u optimaal profiteert van de voordelen die een WOZ Krediet uw biedt. Succes met het vinden van de beste partij voor het afsluiten van een WOZ Krediet.