Geld lenen kost geld

Debiteurenfinanciering: wat is het? En wat zijn de opties?

Hoeveel wil je lenen?
€12.500 €2.500.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Oplossing biedt.

Er zijn verschillende manieren waarop Oplossing een oplossing kan bieden voor een bepaald probleem. Ze kunnen bijvoorbeeld een advies geven over hoe een probleem op te lossen of begeleiden bij het maken van een oplossing. Oplossing kan ook hulp bieden bij het toepassen van bestaande oplossingen op specifieke zaken. Tenslotte kan Oplossing ondersteunen met activiteiten zoals het implementeren, valideren en beheren van oplossingen.

Wat voor risico’s zijn er verbonden aan debiteurenfinanciering?

1. Creditrisico: Er bestaat een risico dat de klant niet in staat is om zijn of haar schulden tijdig te betalen.

2. Investeringsrisico: Als de klant niet betalen, zal het geld dat je hebt geïnvesteerd in de debiteur, verloren gaan.

3. Liquiditeitsrisico: Als de klanten betalingsmoeilijkheden ervaren, kan dit een negatief effect hebben op het liquiditeitsniveau van je onderneming.

4. Reputatierisico: Als de klanten hun betalingsverplichtingen niet nakomen, kan dit je naam, merk en reputatie schaden.

5. Geldigheidsrisico: Er bestaat het risico dat sommige debiteuren niet legaal zijn, waardoor deze schulden niet overwaardeerd kunnen worden.

Wat is het verschil tussen debiteurenfinanciering en een kredietlijn?

Debiteurenfinanciering is een vorm van financiering waarbij het geleende geld wordt gebruikt om verkoopfacturen te financieren. Het verstrekte krediet wordt verstrekt op basis van de waarde van de verkoopfacturen. Met een kredietlijn krijgt de kredietnemer een lening die beschikbaar is voor gebruik wanneer nodig. De leninglimiet is vooraf vastgesteld en is meestal lager dan de leninglimiet bij een debiteurenfinanciering. Het geleende geld kan worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden zoals het uitbreiden van de productie, het kopen van voorraden, het financieren van investeringen en het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

“Waarom is debiteurenfinanciering vaak beter dan een kredietlijn?”

Debiteurenfinanciering is meestal beter dan een kredietlijn omdat het een meer flexibel financieringsinstrument is. Het is minder tijd en kosten om in te stellen, er is geen rente verschuldigd totdat de betaling van de klant binnenkomt en het stelt bedrijven in staat om veel meer geld te vergaren dan met een kredietlijn. Daarnaast biedt debiteurenfinanciering bedrijven ook het voordeel van betere cashflow omdat de betalingen veel sneller binnenkomen dan bij een kredietlijn. Kortom, debiteurenfinanciering biedt bedrijven veel voordelen ten opzichte van een kredietlijn.

Hoeveel kapitaal kan je gebruiken met debiteurenfinanciering?

Het bedrag dat u kunt gebruiken voor debiteurenfinanciering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals uw kredietwaardigheid, uw klantenportefeuille, de marktomstandigheden, enzovoort. Over het algemeen kunnen bedrijven tussen 30% en 90% van hun jaarlijkse omzet gebruiken voor debiteurenfinanciering.

Hoeveel risico neemt de bank bij debiteurenfinanciering?

De bank neemt een risico bij debiteurenfinanciering omdat het geld uitleent aan een bedrijf dat mogelijk niet in staat is het geld terug te betalen. Dit risico kan worden verminderd door voldoende collateraal aan te bieden in het geval dat het bedrijf niet aan de verplichtingen voldoet. De bank kan ook kredieten die hiervoor worden gebruikt, beveiligen door kredietwaardigheidscontroles uit te voeren en een goede kredietlimiet vast te stellen.