Geld lenen kost geld

Eigen geld of vreemd vermogen

Hoeveel wil je lenen?
€12.500 €2.500.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

>Bij het vergelijken is het ook verstandig om niet alleen naar de rente te kijken. Maar ook de looptijd en voorwaarden van de lening. Verder kan het handig zijn om verschillende tarieven voor een versnelde aflossing te vergelijken. Al deze gegevens geven een goed beeld van welke lening het meest geschikt is.

Conclusie

Geld lenen kost geld. Dat komt vooral door het rentepercentage dat gerekend wordt. De rente is opgebouwd uit een basisvergoeding en een opslag. Waar de basisvergoeding mee beweegt met de marktrente, hangt de opslag af van het debiteurenrisico, de kosten en de winstmarge. Het is aan te raden een kredietverstrekker te vergelijken om het beste tarief te vinden.

Waarin verschillen eigen geld en vreemd vermogen?

Eigen geld is een vermogensbestanddeel dat rechtstreeks toebehoort aan een bedrijf, terwijl vreemd vermogen een vermogensbestanddeel is dat voornamelijk voortkomt uit leningen, uitstaande aandelen en vennootschapsbelasting. Het belangrijkste verschil tussen eigen geld en vreemd vermogen is dat eigen geld meestal niet hoeft te worden terugbetaald, terwijl vreemd vermogen vaak met rente moet worden terugbetaald. Bij eigen geld is het risico lager dan bij vreemd vermogen, aangezien er geen verplichting is deze te betalen, terwijl bij vreemd vermogen, als de rentebetalingen niet uitgevoerd worden, de kredietverstrekker het recht heeft om het vermogen te verkopen dat gebruikt is om het lening kapitaal te verstrekken.

“Wat is het verschil tussen eigen vermogen en vreemd vermogen?”

Eigen vermogen is het vermogen van een bedrijf dat in eigendom is van de aandeelhouders of eigenaars. Het omvat alle activa, nettovermogens waarde, aandelen, kas, voorraden, inventaris en gebouwen. Eigen vermogen is ook het bezit dat een bedrijf zou behouden na de afwikkeling van alle schulden.

Vreemd vermogen is geld dat door een andere partij is verstrekt. Het kan schulden, leningen of kredieten aan leveranciers, financiers of andere externe partijen bevatten. Vreemd vermogen is geen deel van een eigen vermogen en moet normaliter worden afbetaald of terugbetaald op een bepaald tijdstip. Als vreemd vermogen eenmaal is afgelost, zal het bedrijf inkomsten genereren uit de verkoop van producten en services die het verkocht heeft.

“Hoe beïnvloedt eigen vermogen het vreemd vermogen?”

Het eigen vermogen van een onderneming kan direct het vreemd vermogen beïnvloeden door het invloed hebben op de rentes die de onderneming moet betalen voor de leningen en schulden. Eigen vermogen biedt namelijk krediethouders een grotere mate van zekerheid en dit kan een invloed hebben op de rente die moet worden betaald. Eigen vermogen is ook een goede indicatie van de financiëe gezondheid van een bedrijf en indien de eigen vermogen hoog is, kan dit de vreemd vermogenskosten verminderen.

Wat is de relatie tussen eigen vermogen en vreemd vermogen?

Eigen vermogen is het geheel van het kapitaal dat een onderneming of een persoon zelf heeft bijeengebracht. Het bestaat uit het betaalbare eigen vermogen (geld op de rekening) en het niet-betaalbare eigen vermogen (het vermogen dat de onderneming of persoon heeft opgebouwd). Vreemd vermogen is het geheel van het geld dat een bedrijf of een persoon van anderen heeft geleend. De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is een belangrijke indicator voor de financiëe positie van een onderneming of een persoon. Als de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen hoog is, is het bedrijf bijvoorbeeld solvabeler.