Geld lenen kost geld

Kan je geld lenen voor een bedrijf?

Hoeveel wil je lenen?
€12.500 €2.500.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Kan je geld lenen voor een bedrijf?

Het klinkt misschien omslachtig: geld lenen voor een bedrijf. Toch is het een mogelijkheid die steeds meer wordt benut om het bedrijf te laten groeien. Er zijn meerdere manieren waarop je geld kunt lenen voor je bedrijf, hieronder zal dieper op deze verschillende financiëe mogelijkheden ingegaan worden.

Bankleningen voor bedrijven

De meest voorkomende vorm van geld lenen voor een bedrijf is door een banklening aan te gaan. Dit is een educatief proces waarbij je verplicht bent een kredietaanvraag te doen bij een bank. Je moet als bedrijf een bedrijfsplan opstellen, en je verantwoording afleggen aan de bank over hoe je het geld gaat besteden. Afhankelijk van de kredietwaardigheid van het bedrijf krijg je de lening toegewezen,

Sociale leningen

Er zijn ook leningen die je kunt afsluiten met sociale instellingen. Sommige NGO’s bieden leningen aan ondernemers met een democratisch doelstelling. Bijvoorbeeld om lokaal voedsel te produceren, of om lokale technologie te verbinden met sociale en milieudoelstellingen. Deze leningen kunnen een alternatief zijn voor bedrijven die geen duurzaam bedrijfsmodel kunnen aantonen waarmee ze genoeg inkomsten kunnen genereren om de lening terug te betalen.

Peer2peer leningen

Peer-to-peer (P2P) leningen zijn online leningen van persoon tot persoon. In tegenstelling tot reguliere leningen, is er geen externe tussenpersoon die kredietwaardigheid beoordeelt. Elk bedrijf dat geld wilt lenen via P2P-leningen, moet in eerste instantie formele documenten indienen die de kredietwaardigheid verifiëren. Afhankelijk van de betrouwbaarheid van de gegevens, zullen investeerders beslissen of ze een lening aan je willen verstrekken of niet.

Crowdfunding

Crowdfunding is een andere manier om voor je bedrijf geld te lenen. Investeerders storten alleen geld in een bedrijf op basis van het idee achter het bedrijf en de billijkheid ervan. Investeerders kunnen jouw bedrijf financieren, maar vaak word je verplicht om een bepaald aantal aandelen te verkopen aan investeerders in ruil voor geld.

Kredietunies

Kredietunies zijn collectieve leningen, wat betekent dat een groep mensen (de leden van de kredietunie) geld bij elkaar stort om het aan bedrijven te verstrekken. U, als ondernemer, heeft het recht om een lening aan te vragen met een lage rente van deze collectieve lening. De leden van de kredietunie beoordelen de aanvraag op basis van verschillende factoren, waaronder de solvabiliteit en de betaalcapaciteit van het bedrijf.

Overheidssubsidies

Het beste van alles is dat er in sommige gevallen geen geld hoeft te worden terugbetaald, zoals bij overheidssubsidies. Overheden verstrekken soms subsidiebedragen aan bedrijven met een goede doelstelling. Vaak zijn de doelstellingen gericht op lokaal voedsel produceren, duurzame energie omzetten of lokale technologie ontwikkelen. Als bedrijf moet je een formele aanvraag indienen om een subsidie te verkrijgen.

Geld lenen van familie en vrienden

Tot slot kun je geld lenen van familie en vrienden. Dit is vaak de meest betaalbare manier om geld te lenen voor je bedrijf omdat er meestal geen rentecalculaties nodig zijn. Als je geld leent van familie en vrienden, is het belangrijk om hier een schriftelijke overeenkomst voor te sluiten, zodat je kunt aantonen dat je de lening niet helemaal vergeten bent.

Conclusie

Het leen van geld voor een bedrijf is geen gemakkelijke taken, is er een groot aantal manieren om aan geld te komen voor je bedrijf. Elke vorm heeft zijn eigen risico’s en voordelen, en het is goed om de juiste vorm te kiezen die het beste past bij het bedrijf. Wees je bewust van of je kredietwaardig bent en welke financiëe verplichtingen je op je neemt wanneer je geld leent. Maar bovenal, met de juiste planning en respect voor de financiëe verplichtingen is geld lenen voor een bedrijf een goede manier om je bedrijf te laten groeien.