Geld lenen kost geld

Pandrecht: wat u moet weten

Hoeveel wil je lenen?
€12.500 €2.500.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Pandrecht is een manier om zekerheid te bieden aan uw bank of geldschieter. Hieronder leggen we uit wat pandrecht is, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is pandrecht?

 • Pandrecht biedt zekerheid aan geldschieters dat ze hun geld terugkrijgen.
 • U geeft bezittingen in onderpand. Als u niet terugbetaalt, mag de bank deze verkopen.
 • Het verschilt van hypotheekrecht, waarbij u een huis in onderpand geeft.
 • Pandrecht kan gegeven worden op:
  • Inventaris
  • Voorraden
  • Bedrijfsauto’s
  • Vorderingen
  • Aandelen

Hoe werkt pandrecht?

 1. Pandgever: Degene die bezittingen in onderpand geeft.
 2. Pandhouder: Degene die de bezittingen mag verkopen als de lening niet wordt terugbetaald.
 3. Parate executie: Als de pandgever zich niet aan afspraken houdt, mag de pandhouder de bezittingen verkopen zonder rechterlijke toestemming.

Soorten pandrecht:

 • Vuistpand: De schuldeiser krijgt direct de spullen in bezit.
 • Bezitloos pandrecht: U houdt de spullen, maar het pandrecht wordt vastgelegd bij een notaris of de Belastingdienst.

Pandrecht op vorderingen:

 • Stil pandrecht: De schuldenaar weet niet dat u zijn schuld heeft verpand.
 • Openbaar pandrecht: De schuldenaar weet wel dat zijn schuld is verpand.

Pandrecht op aandelen:

 • Geeft de schuldeiser het recht om aandelen te verkopen bij wanbetaling.
 • Afspraken over stemrecht, winst en einde van het pandrecht zijn noodzakelijk.
 • Check de statuten van een bv voor details en bezoek een notaris voor een notariëe akte.

Voor- en nadelen van pandrecht:

 • Voordelen: Makkelijker lenen en geen rechter nodig bij wanbetaling.
 • Nadelen: Minder vrijheid over uw bezittingen.

Pandrechten bij faillissement:

 • Pandhouders hebben voorrang op andere schuldeisers.
 • De Belastingdienst kan echter het ‘bodemrecht’ uitoefenen en voorrang krijgen op alles wat op de bedrijfsvloer staat.

Einde pandrechten:

 1. Lening is volledig afgelost.
 2. Er wordt afstand gedaan van het pandrecht.
 3. Pandhouder verkoopt de verpande bezittingen en lost de lening af.

Met deze informatie bent u beter voorbereid op het geven van pandrecht en begrijpt u de implicaties ervan.