Geld lenen kost geld

Wat is lineair en annuïtair aflossen?

Hoeveel wil je lenen?
€12.500 €2.500.000
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Ien maanden in totaal €6.000.

Stap 1: berekening van de winst

De ondernemer heeft een winst van €70.000.

Stap 2: aftrek van de zakelijke kosten

De zakelijke kosten zijn de kosten voor de zakelijke lening. Dit bedrag mag de ondernemer aftrekken van zijn winst.

  • Rentekosten: €6.000
  • Afsluitkosten: €0
  • Administratiekosten: €0

Totaalbedrag aan zakelijke kosten: €6.000

Stap 3: berekening van de belastbare winst

De ondernemer mag €6.000 aftrekken van zijn winst. Dit betekent dat de belastbare winst nu €64.000 bedraagt. Dit is het bedrag waarover de ondernemer belasting betaalt.

“Hoe verschilt lineair en annuïtair aflossen?”

Lineair aflossen is een manier van hypotheekaflossing waarbij de aflossing gelijkmatig verspreid over de leningstermijn of de gehele looptijd van de lening. De aflossing wordt elke maand verdeeld over het totale hypotheekbedrag, waarbij geen enkel deel van de hypotheek hoeft te wachten. Annuïtair aflossen is een manier van hypotheekaflossing waarbij de aflossing elke maand wordt verdeeld over een bepaalde looptijd. Het verschil met lineair aflossen is dat de aflossingen in het begin lager zijn, maar steeds hoger worden naarmate de looptijd verstrijkt. Op het einde van de looptijd zal er dan meer aflossing betaald moeten worden.

Hoe berekent u de annuïteit van een lening?

De annuïteit van een lening is het jaarlijkse bedrag dat u gaat betalen om uw lening af te betalen. Om deze te berekenen, neem je eerst het initiele bedrag, oftewel het bedrag dat je oorspronkelijk hebt geborrowed. Vervolgens neem je de geldswaarde van de rente, het jaarlijkse rentepercentage en de looptijd van de lening. Met deze gegevens kun je dan een formule aanwenden om de annuïteit te berekenen. De formule is als volgt: Annuïteit = (Hoofdsom * rentevoet) / (1 – [1 + rentevoet] ^ -looptijd)

“Hoe berekent u de maandelijkse betalingen voor een lening met annuïteit?”

De maandelijkse betalingen voor een lening met annuïteit worden berekend door de volgende formule te gebruiken:

Maandelijkse betaling (P) = [loan amount (L) x interest rate (R)] / [1 – (1 + R) ^ -n]

Waar:

L = Het leningbedrag

R = De jaarlijkse rentevoet

n = Het aantal maanden waarover de lening wordt afbetaald

Met deze formule kunt u de maandelijkse aflossing voor een lening met annuïteit berekenen.

Wat is het verschil tussen leningen met annuïteit en leningen met rentevaste perioden?

Leningen met annuïteiten verschillen van leningen met rentevaste perioden omdat de annuïtaire lening een gelijkmatige periodieke betaling kent waarin de hoeveelheid rente en het afbetaalde opgebouwd kapitaal in elke betaling verschilt. Bij leningen met rentevaste perioden is de hoeveelheid rente en het afbetaalde kapitaal in elke betaling hetzelfde. De rente geïnd bij een lening met annuïteiten wordt berekend met dezelfde percentage en wordt geïnd over een langere looptijd in vergelijking met leningen met rentevaste perioden.

‘Hoe lang duurt een rentevast periodes lening?’

De rentevast periode van een lening kan variëren van 1 tot 30 jaar. Afhankelijk van de overeenkomst tussen de lener en de kredietgever, kan de rentevast periode korter dan of langer dan de oorspronkelijke lening zijn.