Geld lenen kost geld

Banken verstrekken nauwelijks kleine kredieten

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Banken verstrekken nauwelijks kleine kredieten

Nederlandse banken voorzichtig met coronakredieten aan kleine ondernemers

De overheid heeft diverse regelingen in het leven geroepen om Nederlandse ondernemers door de coronacrisis te helpen. De Klein Krediet Corona (KKC) regeling is bedoeld om het banken makkelijker te maken om kredieten te verstrekken aan kleine ondernemers. Uit een analyse van het FD op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) blijkt dat banken weinig zin lijken te hebben in het verstrekken van deze kredieten.

KKC-regeling nauwelijks gebruikt

Op 29 mei werd de KKC-regeling gelanceerd. Het idee is simpel: de Nederlandse overheid staat voor liefst 95% garant voor de te verstrekken kredieten. Daarmee is het risico van de bank klein en zou het makkelijker moeten zijn voor kleine ondernemers om een krediet te krijgen.

Voor deze regeling werd een totaalbedrag van 750 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan is anderhalve maand later slechts 22 miljoen euro uitgekeerd. Het gaat om overbruggingskredieten van 10.000 tot 50.000 euro waarbij banken maximaal 4% aan rente mogen rekenen. En daar lijkt een belangrijk deel van het probleem te liggen. De kredietbedragen zijn relatief klein en de rente is zo laag, dat het voor banken niet aantrekkelijk is om een dergelijk krediet te verstrekken. Het risico is dankzij de overheidsgarantie welliswaar klein, maar banken moeten veel werk verrichten voor verhoudingsgewijs erg lage opbrengsten.

Veel afwijzingen

Volgens de banken zelf tonen weinig bedrijven interesse in de leningen. Maar volgens Han Dieperink van adviesbureau Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) ligt het toch anders. Hij meldt in het FD: ‘Wij hebben voor ongeveer twintig klanten een aanvraag ingediend. Twee aanvragen lopen nog, de rest is afgewezen. Terwijl het om in de kern gezonde bedrijven ging. Het lijkt er sterk op dat de banken geen zin hebben in deze regeling.’

Alternatieve kredietverstrekkers

Dat banken vaak niet goed om kunnen gaan met relatief kleine kredieten is niets nieuws. Het aanvraagproces is bij de banken vaak zeer uitgebreid en daarmee zijn de kosten per verstrekte lening vaak hoog. Dat is ook de reden dat er op de markt van kortlopende bedrijfskredieten veel relatief nieuwe fintech aanbieders actief zijn. Het aanvraagproces bij deze kredietverstrekkers is vaak volledig of grotendeels geautomatiseerd. Daardoor kan een aanvraag veel sneller en tegen veel lagere kosten verwerkt worden.

In het artikel in het FD wordt als voorbeeld Qredits genoemd. Deze zakelijke kredietverstrekker biedt zelf een regeling aan die vergelijkbaar is met de Klein Krediet Corona. Het bedrijf heeft – zo valt in het artikel te lezen – inmiddels 1122 aanvragen binnengekregen, waarvan er 616 zijn toegekend. Het kan dus wel…

Vergelijk meerdere zakelijke kredietverstrekkers