Geld lenen kost geld

Hoe werkt de compensatie bij Interbank?

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Hoe werkt de compensatie bij Interbank?

Compensatie voor te hoge rente op doorlopend krediet voor iedereen?

Als je een doorlopend krediet (DK) hebt (gehad) bij Interbank krijgt waarschijnlijk geld terug. Omdat je een te hoge rente hebt betaald. Dat is prettig, maar hoezo dan?

Bekijk de actuele leenrentes

Te hoge rente op DK van Interbank

Interbank legt aan ons uit dat er eigenlijk twee dingen spelen bij hun doorlopende kredieten. Die dingen staan ΓÇô volgens de uitleg van Interbank tenminste ΓÇô los van elkaar. Wel gaan ze allebei over de DK-rente en kunnen ze allebei tot gevolg hebben dat je geld terugkrijgt.

1. Terugdraaien renteverhogingen
In oktober 2017 en april 2018 hebben ze bij Interbank de rente op hun doorlopende kredieten verhoogd. Volgens eigen zeggen hebben ze die verhogingen bij de bank ‘kritisch bekeken en besloten deze terug te draaien‘. Het renteniveau wordt dus teruggezet naar het niveau van voor de verhoging in oktober 2017. Het bedrag dat je teveel betaald hebt sindsdien krijg je terug in mei 2020. Interbank benadrukt: ‘Dit initiatief nemen wij als Interbank zelf en staat los van de uitspraken van de Commissie van Beroep van Kifid.’

2. Compensatieplan na uitspraak KiFiD
Daarnaast speelt er iets anders. In januari 2019 heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut voor de Financiëe Dienstverlening (KiFiD) een uitspraak gedaan over een klacht die een klant van Interbank had ingediend. Volgens die uitspraak heeft Interbank ‘in het verleden in bepaalde gevallen een hogere rente aan onze klanten berekend dan zij van ons hadden mogen verwachten‘. Die uitspraak zal leiden tot een compensatie voor bepaalde klanten, maar de uitgangspunten waarmee bepaald wordt welke klanten dat dan zijnΓǪ die zijn nog niet duidelijk.

Op de website van Interbank kun je altijd de laatste status rondom dit compensatieplan vinden ΓÇô als klant hoef je er verder zelf niets voor te doen op dit moment. Mocht je contact op willen nemen met Interbank, dan kun je het speciale Serviceteam van Interbank bereiken op 0800 ΓÇô 0056.

Gevolgen voor andere doorlopende kredieten?

De vraag is natuurlijk of de uitspraak van het KiFiD ook gevolgen heeft voor doorlopende kredieten bij andere banken. Als je naar de uitleg hierboven kijkt niet, want de algemene compensatie is eigen initiatief van Interbank, en het compensatieplan is gaat om specifieke gevallen bij Interbank.

Kijken we naar de ontwikkeling van de marktrente ten opzichte van de ontwikkeling van de laagste rente die mogelijk was op doorlopende kredieten, dan zien we dat die laatste sinds 2015 min of meer stabiel is gebleven. Dat geldt niet alleen voor de laagste rente in de markt: er hebben sowieso niet veel renteverlagingen plaatsgevonden op doorlopende kredieten.

Leenrentes tegenover de marktrentes

Zowel de geldmarktrente (in de grafiek de 1 maands Euribor rente) als de kapitaalmarktrente (in de grafiek de 10 jaars staatslening) zijn sinds 2015 nog wel doorgedaald. De rente op persoonlijke leningen ook. Maar de rente op doorlopende kredieten niet.

Zoals je in onderstaande grafiek kunt zien, werd de PL in 2016 goedkoper dan het DK, terwijl dat daarvoor altijd andersom was.

Historische leenrentes doorlopend krediet en persoonlijke lening

Als de uitspraak van het KiFiD niet alleen toepasbaar is op die specifieke Interbank-klanten, maar op doorlopende kredieten in het algemeen ΓÇô dan zou het kunnen dat ook andere banken moeten gaan compenseren. In onze grafiek ziet u de laagste rente. Er zijn echter banken die een veel hogere rente vragen / hebben gevraagd voor hun doorlopende krediet. Het is voor ons op dit moment niet duidelijk of de compensatie regeling van toepassing zal zijn voor andere banken dan Interbank.

Gaat doorlopend krediet verdwijnen?

Zoals het er nu voor staat lijkt het er sterk op dat het doorlopend krediet uit het aanbod van banken gaat verdwijnen. Verschillende banken ΓÇô waaronder ABN Amro – bieden het al niet meer aan voor nieuwe leningen. Interbank heeft zelfs besloten de bestaande DK’s op te zeggen per 1 mei 2020. De overheid stuurt er bij banken op aan om minder gemakkelijk leningen af te sluiten waarbij er niet structureel afgelost hoeft te worden. Kijk maar naar de tendens om de aflossingsvrije hypotheek de wereld uit te helpen.

Het zou ons dan ook niet verbazen als het doorlopend krediet stap voor stap weggehaald gaat worden uit het aanbod van leningen in Nederland.