Geld lenen kost geld

Lenen moeilijker voor bedrijven door corona?

Hoeveel wil je lenen?
€100 €75.000
Medewerker
Geschreven door Anneke Leningspecialist

Lenen moeilijker voor bedrijven door corona?

Kredietaanvragen van ondernemers vaak afgewezen

Veel ondernemers hebben het enorm zwaar door de coronacrisis. In diverse sectoren ligt het werk volledig plat en het is niet altijd mogelijk om alternatieve activiteiten te ontplooien die genoeg geld opbrengen om de zaak winstgevend te laten draaien. Steeds meer bedrijven kloppen daarom bij hun bank aan voor een (extra) zakelijke lening. Een groot deel van deze aanvragen wordt echter afgewezen. Zijn banken strenger dan voorheen?

Bedrijven: kredietaanvragen worden zonder reden geweigerd

Ondernemersverenigingen klagen in een interview met BNR dat de banken strenger zijn geworden bij kredietaanvragen van ondernemers. Hun leden geven aan dat hun aanvraag zonder geldige reden wordt afgewezen. Vooral bedrijven in de horeca, reissector en detailhandel lopen hier tegenaan, stelt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Banken: geen strengere beoordeling

De banken stellen dat ze zakelijke kredietaanvragen niet strenger zijn gaan beoordelen dan voorheen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft – net als grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO aan dat de banken zich niet herkennen in het beeld dat de ondernemers schetsen.

Situatie bedrijven is verslechterd

Dat er meer afwijzingen van kredietaanvragen zijn ontkennen de banken niet. Ze zien dat er nu leningaanvragen worden ingediend door bedrijven die dat voorheen niet zouden doen – omdat ze wel aanvoelden dat ze de lening niet zouden krijgen. Nu proberen ze het toch en krijgen dan inderdaad een afwijzing. Ook is de situatie van veel bedrijven zodanig verslechterd dat het niet realistisch is om hen een krediet te verstrekken. Bij het toepassen van dezelfde beoordelingsnormen als voorheen is het een logische uitkomst dat er meer aanvragen afgewezen worden.

Kredietgarantie van de overheid: Klein Krediet Corona

Voor kleine bedrijven is er ondersteuning van de overheid in de vorm van het Klein Krediet Corona (KKC). Hierbij staat de overheid voor 95% van een lening garant – de bank loopt dus slechts voor 5% risico bij het niet terugbetalen van het uitgeleende geld. Deze kredieten kunnen aangevraagd bij een bank, maar ook bij diverse niet-bancaire financiers.

Niet bancaire financiers vergelijken