Geld lenen kost geld

Zakelijke lening afsluiten

Direct gemakkelijk online aanvragen

  • Direct online afsluiten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
  • Aanvragen bij verschillende aanbieders
Hoeveel wil je lenen?
€5.000 €2.500.000
Medewerker
Advies nodig? Financieel adviseur
Stel je vraag

Een zakelijke lening is een financieel product dat bedrijven kunnen gebruiken om hun bedrijfsactiviteiten te financieren. Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf een lening zou willen aanvragen, zoals het uitbreiden van hun activiteiten, het aanschaffen van nieuwe apparatuur of het aannemen van extra personeel. In deze tekst zullen we ingaan op wat een zakelijke lening precies is, hoe het werkt, en waar bedrijven op moeten letten bij het aanvragen van een lening.

Wat is een zakelijke lening?

Een zakelijke lening is een lening die specifiek bedoeld is voor bedrijven. Het kan gaan om een kortlopende lening, bijvoorbeeld om de aankoop van voorraad te financieren, of een langlopende lening, bijvoorbeeld om een pand te kopen. Bedrijven kunnen deze leningen aanvragen bij banken, kredietverstrekkers en andere financiële instellingen. Het bedrag van de lening en de rente die daarover betaald moet worden, worden vastgesteld op basis van verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid van het bedrijf, de kredietwaardigheid van het bedrijf en het doel van de lening.

Hoe werkt een zakelijke lening?

Een zakelijke lening werkt in principe hetzelfde als een persoonlijke lening. Het bedrijf vraagt een lening aan bij een kredietverstrekker, en na goedkeuring ontvangt het bedrijf het geleende bedrag. Het bedrijf moet vervolgens het geleende bedrag terugbetalen, plus rente. De hoogte van de rente wordt bepaald door de kredietverstrekker en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van het geleende bedrag, de looptijd van de lening en de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Waar moeten bedrijven op letten bij het aanvragen van een zakelijke lening?

Bedrijven moeten goed nadenken over het doel van de lening en of zij de lening kunnen terugbetalen. Het is belangrijk om verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken om de beste rente en voorwaarden te vinden. Bedrijven moeten ook rekening houden met eventuele bijkomende kosten, zoals afsluitprovisie en boete bij vervroegd aflossen. Daarnaast kan het zijn dat de kredietverstrekker aanvullende zekerheden vraagt, zoals een pandrecht of borgstelling.

wat is het verschil tussen een zakelijke lening en een zakelijk krediet

Hoewel zowel een zakelijke lening als een zakelijk krediet bedoeld zijn om de financiering van een bedrijf te ondersteunen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Een zakelijke lening is een overeenkomst tussen een kredietverstrekker en een bedrijf waarbij een vast bedrag wordt geleend tegen een afgesproken rentepercentage en afbetalingstermijn. De aflossing van de lening begint meestal kort nadat de lening is verstrekt en het bedrag wordt meestal in een keer uitgekeerd. Een zakelijke lening wordt vaak gebruikt voor investeringen in langlopende activa, zoals de aankoop van een gebouw, machines of voertuigen. Het is vaak een geschikte optie voor bedrijven die weten hoeveel financiering ze nodig hebben en wat de terugbetalingsvoorwaarden zullen zijn.

Een zakelijk krediet daarentegen is een soort kredietlijn die bedrijven toegang geeft tot een bepaald bedrag dat ze kunnen lenen wanneer ze het nodig hebben. In tegenstelling tot een lening hoeft het bedrijf niet meteen het volledige kredietbedrag te lenen en betaalt alleen rente over het bedrag dat ze daadwerkelijk gebruiken. De terugbetalingsvoorwaarden zijn ook flexibeler omdat het bedrijf kan aflossen wanneer het krediet beschikbaar is. Zakelijke kredieten zijn vaak geschikt voor kortlopende financieringsbehoeften, zoals het financieren van seizoensgebonden voorraden of het overbruggen van tijdelijke cashflow-tekorten.

Over het algemeen is het verschil tussen een zakelijke lening en een zakelijk krediet dat een lening een vast bedrag biedt dat in een keer wordt uitbetaald, terwijl een kredietlijn flexibeler is en alleen rente betaalt over het bedrag dat daadwerkelijk wordt gebruikt. Bedrijven moeten zorgvuldig overwegen welke optie het beste bij hun behoeften past en welke voorwaarden het meest geschikt zijn voor hun bedrijfsvoering.

Voorbeeld berekening van een zakelijke lening

Stel dat een bedrijf een lening nodig heeft van €100.000 om nieuwe machines aan te schaffen en deze over een periode van 5 jaar terug te betalen. De kredietverstrekker biedt een rentevoet van 6,5% per jaar, berekend op basis van een jaarlijks constant aflossingsschema.

Op basis van deze gegevens kan de maandelijkse aflossing van de lening worden berekend met behulp van een aflossingstabel. Hierbij wordt het geleende bedrag verdeeld over de aflossingsperiode en betaalt het bedrijf elke maand een deel van de lening terug, inclusief de rente. Het aflossingsbedrag wordt geleidelijk kleiner naarmate het bedrijf de lening terugbetaalt.

In dit voorbeeld zou de maandelijkse aflossing van de lening ongeveer €1.914,66 bedragen. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. De eerste aflossing zou €1.666,67 zijn, en het rentedeel zou €247,99 bedragen. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt het rentedeel geleidelijk af en neemt het aflossingsdeel toe.

De totale rente die het bedrijf over de gehele looptijd van de lening betaalt, bedraagt ongeveer €19.879,08. Dit betekent dat het totale bedrag dat het bedrijf terugbetaalt, inclusief rente, ongeveer €119.879,08 bedraagt.

Het is belangrijk om op te merken dat de rentevoet en de aflossingsperiode kunnen verschillen afhankelijk van de kredietverstrekker en de financiële situatie van het bedrijf. Het is daarom altijd raadzaam om verschillende kredietverstrekkers te vergelijken en de beste voorwaarden te kiezen voordat u een zakelijke lening afsluit.

Direct online een zakelijke lening aanvragen?

Medewerker
Advies nodig? Financieel adviseur

Hoi ik ben Pascal en help je verder met het aanvragen van jouw zakelijke lening

€5.000 €2.500.000